Koupě ojetého auta: Právní vady a jejich následky

Auto

Dnes si rozebereme situace, kdy kupující nabyde automobil od jeho vlastníka či alespoň domnělého vlastníka. Každá koupě ojetiny je riziková v tom, že ne vždy vám může prodávající tvrdit pravdu o stavu vozidla. Následně můžete na vozidle objevit vady. Vady faktické jsou často lehce prokazatelné a poznatelné. Horší to může být v případě vad právních. Co když jste nabyli auto od nevlastníka, či dokonce toho, kdo jej získal trestným činem? Co když na autě váznou cizí práva či je stiženo exekucí?

Prodej kradeného automobilu

Pokud vám přímo zloděj či jeho prostředník prodá kradené auto, aniž byste o tomto věděli, může to pro vás mít nemilé důsledky. Zákon totiž musí stát na straně oběti – tedy poškozeného vlastníka, kterému byl automobil odcizen. Vlastník, který byl okraden, tak může žádat vydání daného automobilu, a to i od vás, byť jste jej koupil v dobré víře. Pak máte povinnost toto auto poškozenému vydat. Máte však nárok požadovat náhradu škody, tedy zejména vrácení kupní ceny, od nevlastníka, který vám auto prodal. Vlastník auta má však pro uplatnění nároku na vydání věci tři roky. Po této době se právo promlčuje.

Prodávající je v exekuci

Často se stává, že lidé v exekuci narychlo zpeněžují svůj majetek. Když jsou však již v exekučním řízení, mají povinnost zdržet se zcizování, tedy i prodeje, věcí, které mohou být exekucí postiženy. Auto takovou věcí zpravidla bude. Kupní smlouva, bylo-li by jí porušen zákaz zcizení v exekučním řízení, je tedy neplatná. Zastaví-li se k vám exekutor, může vím auto zabavit. Opět máte povinnost mu automobil vydat a opět je vaší jedinou nadějí nárok na náhradu škody od prodávajícího. V rámci exekuce jde však o složitější věc. Soud vám nejspíše uzná tento nárok a vydá rozsudek proti prodávajícímu, nemusí to však být výhra. Prodávající je totiž v exekuci, a není jisté, že bude mít dostatek prostředků, aby vám škodu nahradil. Přinejmenším však rozsudek představuje exekuční titul. I vy se tak můžete exekucí domáhat výplaty náhrady škody.

Na autě je zástavní právo

Typickou právní vadou věci je to, že na ní vázne zástavní právo. Prodávající může autem ručit za své jiné závazky. Na rozdíl od nemovitostí, kde zástavní právo vidíte v katastru nemovitostí, u movitých věcí to tak jednoduché není a oficiálně nemůžete zjistit, zda je na autě zástava. Pokud vám tuto informaci prodávající zatají opět vás může časem navštívit exekutor či věřitel prodávajícího. Pokud v kupní smlouvě použijete ustanovení, který prodávající deklaruje, že na věci neváznou žádná cizí práva. To však nebude znamenat, že věřitel prodávajícího se nemůže uspokojit na zastaveném autě, byť bude ve vašem vlastnictví. Budete však mít v ruce zásadní důkaz, který bude prokazovat zlou víru prodávajícího v případném soudním sporu. Pak může jít v režimu soukromého práva o úmyslné uvedení v omyl při právním jednání, z hlediska trestněprávního dokonce o trestný čin podvodu.

Zdroj: https://dostupnyadvokat.cz/blog/pravni-stav-auta, https://pravo21.cz/pravo/koupe-automobilu-a-na-co-si-dat-pozor, https://www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-za-vady-prodane-veci-zjevne-a-skryte-vady-vec-jak-stoji-a-lezi-zarucni-doba-20681.html

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.