Konec smluv uzavíraných po telefonu

Telefon

Byl to velmi oblíbený nástroj telemarketingu. Operátoři uzavírali s klienty smlouvy po telefonu, ti často vyslovili souhlas, ale neuvědomovali si, že uzavírají smlouvu k určitému produktu. Často pak firmy cílily na seniory. Tomu však má být alespoň do jisté míry konec. Nová pravidla zvýhodňují spotřebitele v těchto situacích. Podíváme se jak.

Ústní smlouva, platnost až písemným potvrzením

Nově bude totiž odložená platnost tohoto uzavřeného závazku. Po telefonu sice bude možné i nadále uzavřít smlouvu, platná bude však až od té doby, kdy ji obě smluvní strany odsouhlasí písemně. Tato novela byla již schválená senátory, měla by tedy začít platit co nevidět. Účinnost by měla nastat přelomem roku, nyní zbývá jen podpis prezidenta a publikace v Sbírce zákonů. Lidé tak dostanou více času uvědomit si, co vlastně uzavřeli, s čím souhlasili a podmínky uvidí písemně.

Nové doby pro odstoupení od smlouvy

Novinky by se měly v rámci tohoto návrhu týkat také dob pro odstoupení od některých smluv. Konkrétně od smluv, které jsou uzavírané mimo obchodní prostory. Nyní jde o čtrnáct dní k odstoupení, tato lhůta by se měla prodloužit na třicet dní. Konkrétně by se změny měly týkat smlouvy uzavřené během výletu organizovaného podnikatelem za účelem nebo s účinkem propagace a prodeje zboží nebo poskytování služeb. Stejně tak by šlo o prodloužení doby k odstoupení u smluv při nevyžádaných návštěvách podnikatele ve spotřebitelově domácnosti. Jde o takzvaný podobní prodej.

Pouhý souhlas po telefonu již nebude stačit

I nadále sice bude možné, aby byla nabídka spotřebiteli „předložena“ v ústní podobě telefonem. A stejně tak může spotřebitel uzavřít danou smlouvou svou akceptací po telefonu. Dále však bude nutné, aby podnikatele neprodleně předestřel spotřebiteli nabídku, kterou činil po telefonu a ke které dal spotřebitel souhlas v textové podobě. Často totiž byly uzavírány smlouvy, které byly neurčitě vysvětlovány po telefonu a všech podmínek si často nebyl a ani nemohl být spotřebitel jistý. Dostane je tedy na papíře a bude s to se s nimi seznámit. Až souhlas s tímto písemným vyhotovením bude potřebný pro platnost celé smlouvy.

Zdroj: https://www.penize.cz/ochrana-spotrebitele/436977-smlouva-po-telefonu-odstoupeni-bude-snadnejsi, https://www.pracepropravniky.cz/smlouva-uzavrena-po-telefonu/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.