Komunismus vs. socialismus očima financí

V médiích a v rozhovorech se pojmy komunismus a socialismus častěji používají jako odkazy na v podstatě stejnou ekonomicko-politickou filosofii. Ve skutečnosti se jedná o dvě odlišné filozofie, které sice mají určité podobnosti, ale také některé velmi výrazné rozdíly. Porozumění podobnostem a rozdílům může být užitečné, pokud jde o ocenění nuance komunismu vs. socialismu v diskusích nebo publikacích.

Podobnosti

Komunismus i socialismus vznikly v souvislosti s průmyslovou revolucí a z velké části jako reakce na dobu, kdy majitelé podniků využívali svých dělníků k získání bohatství. Díky různým procesům se obě filozofie na současnou situaci dívaly jako na neudržitelné a nakonec by společenské tlaky vedly k drastickým změnám.

Mezi další klíčové podobnosti patří:

  • Jsou postaveny na předpokladu, že jednotlivec přispěje do společnosti na základě svých vlastních schopností.
  • Instituce jsou centralizovány a jsou buď kontrolovány vládou nebo kolektivy, což účinně odstraňuje soukromé podnikání jako výrobce zboží a služeb.
  • Vláda (nebo její forma) hraje velkou roli v ekonomických investicích a plánování, a to buď v centralizované podobě, nebo decentralizovaně na orgány místní správy.

Rozdíly

Nejzákladnější rozdíl je v tom, že za komunismu jsou jednotlivci kompenzováni na základě svých potřeb – jinými slovy v pravém komunistickém systému byste neměli peníze a jednoduše by vám bylo dáno to, co si vláda myslí, že potřebujete (jídlo, oblečení, ubytování apod.). Ústředním bodem socialismu je to, že jednotlivci jsou odměňováni na základě jejich individuálního příspěvku, takže lidé, kteří pracují tvrději nebo chytřeji, dostanou víc, než ti, kteří takto nepracují. V komunistickém systému tedy neexistuje motivace proto, aby se někdo snažil pracovat lépe než ostatní.

Mezi další klíčové rozdíly patří:

  • Chápání majetku: v komunistickém systému existuje pouze veřejný majetek. Socialismus spíše vidí jednotlivce, kteří stále mají své osobní vlastnictví, ale veškerá průmyslová a výrobní kapacita je ve společném vlastnictví.
  • Komunismus odmítá jakékoli náboženství. Protože socialismus je ekonomický pouze ve svém zaměření, svoboda náboženského vyznání je povolena.
  • Komunismus se snaží o úplné rušení třídních rozdílů, protože s každým se stejným způsobem zachází stejně. Socialismus má třídní rozdíly, protože někteří mají kapacitu dosáhnout většího bohatství než jiní.
  • Komunismus vidí přechod od kapitalismu jako násilnou revoluci, kde je stávající systém účinně zničen, když dělníci povstávají proti střední a vyšší třídě. Socialismus spíše vidí postupný přechod od kapitalismu prostřednictvím právních a politických procesů, které vidí, že se ke všem v zásadě při narození přistupuje stejně. Lidé by stále měli schopnost vyniknout a vstoupit do ekvivalentu střední třídy, ale jejich děti by musely pracovat stejně tvrdě jako oni, aby toho dosáhly.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.