Kompletní seznam plánovaných změn DPH

obchod

Vláda v rámci úsporného balíčku chystá mimo jiné transfery položek mezi jednotlivými sazbami daně z přidané hodnoty. Dnes si ukážeme kompletní seznam změn sazeb, které by se dle všeho měly udát. Pojďme tedy na to!

Místo tří sazeb jen dvě

Nyní platí, že DPH má u nás tři sazby. To se od roku 2024 změní a nahradí je pouze sazby dvě. Počítá s tím vláda, samozřejmě změny musí posvětit zejména parlament. Základní sazba má zůstat 21 %, snížená pak bude 12 %. Do této doby máme snížené sazby dvě, a to ve výši 10 a 15 %. Knih se pak bude týkat nulová daň.

Snížení sazeb DPH

Zde uvádíme položky, jejichž sazba DPH se má snížit oproti současnému stavu:

POLOŽKA SOUČASNÝ DPH DPH OD 2024
Potraviny (bez nápojů) 15 % 12 %
Farmaceutické výrobky a zdravotnické prostředky 15 % 12 %
stavební práce 15 % 12 %
Dětské sedačky do automobilů 15 % 12 %
Pohřební služby 15 % 12 %
Příležitostná hromadná autobusová doprava osob 21 % 12 %
Knihy 10 % 0 %

 

Zvýšení sazby DPH

U následujících položek se pak sazby DPH zvýší oproti současnému stavu, a to buď z 15 % na 21 %, z 10 % na 21 % nebo z 10 % na 12 %. Vlevo opět současná sazba a vpravo sazba budoucí.

POLOŽKA SOUČASNÝ DPH DPH OD 2024
Vodné a stočné 10 % 12 %
Teplo 10 % 12 %
Pravidelná doprava cestujících 10 % 12 %
Ubytovací služby 10 % 12 %
Stravovací služby (bez točeného piva) 10 % 12 %
Vstupenky do divadel, kin, sportovních akcí, ZOO, bazénů, posiloven apod. 10 % 12 %
Bezlepkové výrobky 10 % 12 %
Časopisy 10 % 12 %
Točené pivo 10 % 21 %
Úklidové práce v domácnostech 10 % 21 %
Opravy obuvi, kožených výrobků a kol 10 % 21 %
Kadeřnické a holičské služby a sauny 10 % 21 %
Noviny 10 % 21 %
Půjčování nebo nájem knih, novin, časopisů, hudebnin apod. 10 % 21 %
Nápoje 15 % 21 %
sběr, přeprava, skládkování komunálního odpadu 15 % 21 %
služby autorů a výkonných umělců 15 % 21 %
Řezané květiny 15 % 21 %
Palivové dřevo 15 % 21 %

 

Zdroj: https://www.penize.cz/dph/442212-zmeny-dph-prehledne-kompletni-seznam, https://www.e15.cz/finexpert/nakupujeme/zmeny-v-dph-prehledne-ktere-produkty-meni-sazbu-dane-a-co-zdrazi-1398187