Kolik vám musí zaplatit za práci přesčas

Práce

U některých zaměstnavatelů je práce přesčas standardem, i když by to tak vůbec nemělo být. Často se přesčas vůbec neprojeví na výplatě, a proto se dnes podíváme na to, jaké jsou vaše nároky jako zaměstnance. Kolik musíte dostat peněz navíc?

Co je práce přesčas a kdy ji lze nařídit

Práce přesčas je doba, ve kterou zaměstnanec vykonává práci na příkaz zaměstnavatele či s jeho souhlasem, kdy tato doba je nad stanovenou týdenní pracovní dobu nebo nad rámec rozvrhu pracovních směn. U jednoho zaměstnance nesmí práce přesčas překročit osm hodin týdně a 150 hodin za kalendářní rok. Do těchto limitů může zaměstnavatel nařídit práci přesčas, musí jít však o mimořádné důvody, nesmí jít o svévoli nebo jakési nadstavení pracovní doby. Zejména nesmí jít o nic pravidelného. Nad limit osmi hodin týdne a 150 hodin za rok může zaměstnavatel nařídit práci přesčas jen se souhlasem zaměstnance. Limit osmi hodin za týden je platný stále (počítá se jako průměr za určité období – max 26 týdnů). Za rok se však práce přesčas nesmí konat více než 416 hodin.

Na jakou odměnu máte právo?

Zákoník práce mluví jasně. Za odpracovanou práci náleží zaměstnanci mzda. Pokud tedy pracujete přesčas, náleží vám logicky mzda i za tuto dobu. Nad to však máte právo na příplatek, který musí činit nejméně 25 % průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec nedohodnou na poskytnutí náhradního volna v rozsahu dobu, po kterou pracoval zaměstnanec přesčas. Možnosti jsou tedy dvě. Buď mzda a příplatek minimálně 25 % průměrného výdělku, nebo náhradní volno. Druhá možnost však jen po dohodě se zaměstnancem.

Kdy vám nemohou nařídit přesčas

Existují případy, kdy není možné, aby zaměstnavatel nařídil zaměstnanci práci přesčas. Jde samozřejmě o jakýkoli přesčas nad rámec osmi hodin týdně a 150 hodin za rok, jak bylo výše zmíněno. Nad tento rozsah lze konat práci přesčas jen se souhlasem zaměstnance. Vyjma toho však nemůže zaměstnavatel nařídit práci přesčas ani těhotným osobám a zaměstnancům nebo zaměstnankyním, kteří pečují o dítě mladší jednoho roku.

Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/prace-prescasy-zakonik-pravidla-volno-odmena.A221223_053750_viteze_sov, https://ppropo.mpsv.cz/VIII5Praceprescas

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.