Kolik dělá podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti

Ztráta zaměstnání je pro jedince šokem nejen psychickým a životním ale zejména i finančním. Proto existuje sociální dávka – podpora v nezaměstnanosti – kterou se snaží stát, alespoň po nějakou dobu nezaměstnaným pomoci. Dnes se podíváme na to, kolik tato dávka dělá a jak dlouho se pobírá. Pojďme na to!

Podmínky vzniku nároku na podporu

Jak na podporu v nezaměstnanosti dosáhnete? Uchazeč, jenž má nárok na podporu v nezaměstnanosti musí být před žádostí a zařazením do evidence zaměstnán alespoň 12 měsíců za poslední dva roky. Dále musí splňovat podmínku, že má zaplacené důchodové pojištění. Může jít jak o zaměstnání na základě pracovní smlouvy, tak na základě dohody.

Doba podpory

V době podpory v nezaměstnanosti existuje rozdíl podle toho, kdo ji má pobírat. Kritériem v tomto ohledu je věk toho, kdo ztratil zaměstnání. Standartní délka podpory je maximálně pět měsíců u lidí, kterým je méně než 50 let. Maximálně osm měsíců pak budete pobírat dávku v nezaměstnanosti, pokud splníte všechny podmínky a bude vám v rozmezí 50 a 55 let. Nejvyšší délka pak náleží starším 55 let, kteří mohou pobírat dávku až 11 měsíců. kritérium věku je vybráno zejména z důvodu, že starší lidé mají těžší pozici pro návrat na pracovní trh a může tedy trvat déle, než si je opět nějaký zaměstnavatel na své pracoviště přivede. Pokud jste před ukončením vašeho předchozího pracovního poměru získali takzvané odstupné, pak se výplata dávky odkládá o tu dobu, které odpovídá výše odstupného. Například pokud jako odstupné dostanete tři měsíční platy, odloží se výplata dávky o tři měsíce. První výplata je tak až od čtvrtého měsíce po skončení poměru. Délka podpůrčí doby je však pořád stejná.

Výše podpory

No a kolik vlastně tato podpůrčí dávka dělá? Standartní podoba je taková, že první dva měsíce dostává osoba 65 % průměrného čistého měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání. Jde-li o osobu, která podnikala jak OSVČ, pak pobírá 65 % z vyměřovacího základu na důchodové pojištění přepočteného na jeden měsíc. Další dva měsíce pak pobírá osoba 50 % čistého výdělku a zbývající počet měsíců pak 45 %. Možná nejvyšší částka, která může být vyplacena je však ohraničena. Jde maximálně o 0,58násobek průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího roku (roku předcházejícího tomu, kdy byla podána žádost o podporu). Pro tento rok je to tedy maximálně 19 389 Kč.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.