Když vás chce prodejce nachytat nevyžádanou zásilkou

01_baliky

Také se vám někdy stalo, že vám přišla zásilka, kterou jste si neobjednali a až posléze jste pochopili, že jde o jakousi součást reklamní kampaně? Otevřete balíček a v něm je zboží, které jste si nekoupili, zato v něm nechybí faktura. Co dělat, když jste balíček otevřeli?

Balíček s nevyžádanou zásilkou a fakturou

Pokud tedy balíček vyzvednete a rozbalíte, čeká na vás překvapení. Nejde o nic neobvyklého, jde o relativně častý marketing různých firem. Často jde o nějaké vitamíny nebo doplňky stravy, čaje, posilovače imunity a podobně. Co tedy dělat, když balíček je již rozbalený a obsahuje také fakturu k úhradě? Často průvodní dopis přiložený k faktuře sděluje, že rozbalením balíčku jste zboží zakoupili a dále vám oznamuje, že je nutné tuto zásilku do 14 dní uhradit. Pokud nedojde k zaplacení, jde o bezdůvodné obohacení a porušení smlouvy. Je tomu však skutečně tak?

Zákon mluví jasně a chrání vás

Tento marketing cílí na emoce – na strach z následků nezaplacení. Vždy však je rozhodující, zda jste něco objednali nebo ne. § 1838 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník hovoří jasně: „Dodal-li podnikatel spotřebiteli něco bez objednávky a ujal-li se spotřebitel držby, hledí se na spotřebitele jako na poctivého držitele. Spotřebitel nemusí na své náklady podnikateli nic vracet, ani ho o tom vyrozumět“. Co z této dikce vyplývá? Jste poctivým držitelem, jste tedy v právu, když nezaplatíte, avšak zboží držíte u sebe. Sám o sobě nemusíte nic vracet ani nést náklady na vrácení. Nemusíte ani vyrozumívat prodejce. Pokud bude prodejce chtít, musí na vlastní náklady pro zboží přijet a odebrat si jej. To však zpravidla nedělá, protože tento marketing cílí na to, že se rozešle tovar a čeká se, kdo odolá a zaplatí.

Nejste povinni platit, nebojte se

Nemusíte se tedy bát. Nejste povinni cokoli platit, protože jste si dané věci neobjednali. Ani zmínka o tom, že otevřením balíčku uzavíráte kupní smlouvu není rozhodující. Kupní smlouva nemůže být uzavřena bez vůle vázat se právním jednáním jedné strany. To, že otevíráte balíček není právní jednání ve smyslu občanského zákoníku (v této konkrétní situaci) a nelze mu tedy přisuzovat jakékoli následky, které spočívají ve vzniku, změně či zániku práv a povinností.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/firmy-vas-chteji-nachytat-na-nevyzadane-balicky-co-delat-kdyz-jste-je-rozbalili/
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.