Kdy vám vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti

penize

Ztráta zaměstnání s sebou nese řadu negativ. Těmi největšími jsou jednoznačně ekonomické dopady ztráty příjmu, který vám ze zaměstnání plynul. K eliminaci či alespoň zmírnění těchto dopadů na jedince i jeho rodinu slouží sociální dávka podpory v nezaměstnanosti. Dnes se podíváme na to, kdy vám nárok na tuto dávku vzniká, a v jaké výši můžete očekávat pomoc. Pojďme tedy na to!

Vznik nároku na podporu

Podpora v nezaměstnanosti, respektive nárok na její vyplacení, vzniká osobě tehdy, jde-li o občana s bydlištěm na území ČR. Dále musí být tato osoba evidovaným uchazečem o zaměstnání u úřadu práce v místě trvalého bydliště. Uchazeč musí na tomto úřadu práce požádat o tuto podporu v nezaměstnanosti a tento občan také musí získat v posledních dvou letech alespoň 12 měsíců důchodového pojištění. To znamená, že v uplynulých 2 let musel alespoň 12 měsíců pracovat jako zaměstnanec. Do této doby se však započítávají i některé náhradní doby zaměstnání. Jde například o osobní péči o dítě do 4 let, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, příprava osoby se zdravotním postižením k práci, osobní péče o fyzickou osobu či výkon dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra ČR.

Kdy vám nárok nevzniká

Naopak za žádných okolností vám nevznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti, jste-li starobní důchodce či pobíráte-li plný invalidní důchod. Stejně tak pokud pobíráte nemocenské dávky, tedy například peněžitou pomoc v mateřství, ošetřovné či nemocenské. Dále vám nevznikne nárok, pobíráte-li podporu při rekvalifikaci. Podporu v nezaměstnanosti nemůže pobírat ani v případě, jste-li osobou, se kterou byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence úřadu práce skončen pracovní poměr z důvodu porušení povinnosti zvlášť hrubým důvodem. V neposlední řadě nebudete pobírat podporu v nezaměstnanosti po dobu vazby či výkonu trestu.

Výše dávky a jak je to u OSVČ

Splňujete-li podmínky pro přiznání nároku, pak můžete v nezaměstnanosti očekávat podporu ve formě vyplácených sociálních dávek. Tyto dávky se vyplácejí každý měsíc a jejich výše činí:

  • 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku během prvních 2 měsíců,
  • 50 % průměrného měsíčního čistého výdělku během 3. a 4. měsíce,
  • 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku ve zbytku podpůrčí doby.

Dle věku podporovaného se určuje, jak dlouho se tato sociální dávka pobírá. Je-li vám méně než 50, pak se vám podpora vyplácí 5 měsíců. Jde-li o uchazeče od 50-55 let, vyplácí se dávka 8 měsíců. U lidí nad 55 let je to pak 11 měsíců. O tuto podporu v nezaměstnanosti může žádat i OSVČ. čistý výdělek u této osoby se počítá jako přepočet posledního vyměřovacího základu na jeden kalendářní měsíc. podmínkou však je, že OSVČ musí svou činnost přerušit či ukončit.

Zdroj: https://www.kurzy.cz/vypocet/podpora-v-nezamestnanosti/, https://www.kurzy.cz/prispevky-davky/podpora-v-nezamestnanosti/, https://www.mpsv.cz/-/evidence-uchazecu-o-zamestnani-a-podpora-v-nezamestnanosti


Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.