Kdy vám může zaměstnavatel srážek částky ze mzdy

Práce

Někdy může zaměstnavatel vyhrožovat nebo dokonce používat srážky ze mzdy za různé prohřešky a chování zaměstnanců. Pravdou však je, že takový postup je nezákonný. Srážky ze mzdy mohou probíhat jen dle zákonných pravidel a jen v určitých případech. Dnes se na tyto případy společně podíváme.

Srážky ze mzdy – jen v těchto případech

Dle zákoníku práce lze platně a v souladu s právem srážet ze mzdy určité částky, jen pokud jde o následující tři typy příkladů. Prvním jsou případy, kdy tak stanoví zákon. Obecně jde například o srážení záloh na daň z příjmů fyzických osob, pojistné a podobně. Dále může jít o srážky ze mzdy při exekuci či insolvenci. Druhou možnou situací je strhávání na základě dohod o srážkách ze mzdy dle občanského zákoníku. Poslední možností je pak úhrada členských příspěvků, je-li zaměstnanec členem odborové organizace.

Pohledávky zaměstnavatele a exekuce

Pokud se podíváme na možné srážky ze mzdy ze zákona, pak jde, jak bylo již uvedeno, o pojistná a zálohy na daně. Dále může jít o pohledávky zaměstnavatele. Těmi jsou například poskytnutá záloha na mzdu, nevyúčtovaná záloha na cestovní náhrady a podobně. Tyto srážky lze činit i bez souhlasu zaměstnance. Dalším zákonným důvodem jsou pak exekuční srážky, tedy ty, které nařídil soud nebo soudní exekutor, popřípadě finanční nebo jiný správní úřad.

Dohoda o srážkách ze mzdy

Jde o institut občanského zákoníku, kdy je uzavřena dohoda mezi věřitelem a dlužníkem určité pohledávky. Pokud pohledávka není řádně splněna, může věřitel přistoupit ke srážkám ze mzdy. Protože je to zaměstnavatel, který bude srážky strhávat, je k písemné dohodě o srážkách ze mzdy potřeba také souhlas zaměstnavatele. Při realizace se tedy činí srážky ze mzdy, které jdou věřiteli zaměstnance. Strhávat lze částku až do poloviny výše příjmu.

Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://dostupnyadvokat.cz/blog/srazky-ze-mzdy, https://ppropo.mpsv.cz/XXI4Srazkyzprijmuzpracovnepravni

Náhledové foto – Pixabay