Kdy vám musí povolit neplacené volno

Chcete neplacené volno? Kdy vám musí váš zaměstnavatel vyhovět, a kdy naopak ne? Dnes si projdeme situace, které můžete v životě ve vztahu k neplacenému volnu zažít a řešit. Pojďme si tedy toto volno představit!

Rodinné záležitosti

V situacích úzce spjatých s významnými okamžiky rodinného a soukromého života vám musí zaměstnavatel neplacené volno na vaši žádost udělit. Existuje taxativní výčet těchto situací. Ty najdete v nařízení vlády č. 590/2006 Sb. První situací je svatba. při ní máte nárok na dva dny volna. Náhrada mzdy se pak dostává pouze za jeden z nich. Druhý den je tak již neplaceným volnem. Jdete-li na svatbu jako rodič ženicha či nevěsty, máte nárok jen na jeden den. Ten je placený. Jdete-li jako dítě jednoho ze snoubenců, máte k dispozici také den volna, avšak neplaceného. Dalším případem je narození vašeho dítěte. Na dobu porodu vám musí zaměstnavatel dát také neplacené volno. Doba převozu ženy do porodnice a z ní je pak kryta volnem placeným. Při stěhování máte nárok až na dva dny neplaceného volna. Je-li však toto stěhování v zájmu zaměstnavatele, půjde o placené varianty.

Dopravní komplikace

Další situací ze života jsou například dopravní zácpy, zpoždění hromadných dopravních prostředků nebo poruchy vozidel. Každý to alespoň jednou zažil. Přitom možná přijel pozdě od práce nebo pracovní den úplně zameškal. Pokud jde o nepředvídatelné přerušení nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků, musí vám zaměstnavatel dát na dobu nezbytně nutnou neplacené volno. Však jen v takovém případě, že jste se do práce nemohli dostat jinak.

Vyšetření u doktora

Pokud potřebujete vy sám na lékařské vyšetření, máte nárok na volno v délce doby, která je nezbytná k takovému vyšetření. Jde-li o nejbližší zdravotní zařízení vzhledem k vašemu bydlišti, jde o volno placené. Je-li to dál, máte pořád nárok na volno, avšak ne na jeho proplacení. Jestliže doprovázíte k lékaři někoho ze své rodiny a je tento doprovod nutný a zároveň nelze tuto záležitost vyřídit mimo pracovní dobu, máte nárok na volno. Jde-li o manžela či manželku, druha, dítě, rodiče, prarodiče nebo rodiče a prarodiče partnera, získáte i náhradu mzdy.

1 komentář

  1. hank.1974@seznam.cz'VLEZDOŘITI KAREL Odpovědět

    Volno mám vždy když chci!.Zásadně se nikoho na nic neptám!!A už vůbec né šéfa!!!!!!!!!!!!!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *