Kdy můžete okamžitě ukončit nájem

Výpověď

Jako nájemce v nájemním bydlení musíte dbát nájemní smlouvy. Ta zpravidla zakotvuje i výpovědní lhůtu, která znamená, že ihned po výpovědi z nájmu nemůžete ukončit smlouvu. Ta běží ještě tuto dobu. Mimo jiné musíte platit nájem za toto období. existují však případy, kdy lze ukončit nájem bez výpovědní doba. Na ty se dnes podíváme.

Okamžité ukončení ze strany nájemce

Nejprve se na tuto problematiku podíváme optikou nájemce, tedy toho, kdo užívá byt v nájmu k bydlení. Zákon hovoří o zvláště závažném porušení povinností pronajímatele, jako o důvodu pro okamžité ukončení nájmu ze strany nájemce bez výpovědní doby. Mezi tyto povinnosti patří například zajištění nájemci klidného a nerušeného výkonu práv.

Nerušený výkon práv nájemce

Mezi tyto práva nájemce patří zejména užívání nájmu, právo na předání bytu ve stavu způsobilém k užívání byt a udržování bytu ve stavu, ve kterém jej lze užívat. Občanský zákoník však požaduje, aby toto porušení bylo hrubé či zvláště závažné. Toto však již nedefinuje. Musíme se tedy spolehnout na úsudek, judikaturu soudů a názory z právní praxe.

Okamžité ukončení nájmu ze strany pronajímatele

Pronajímateli není umožněno dle zákona vypovědět nájemní smlouvu bez udání důvodu. Může vám však neprodloužit smlouvu, která je uzavřena na dobu určitou (a to i bezdůvodně). I on má však pár důvodů, kvůli kterým vás může téměř okamžitě „vyhodit z bytu“ – tedy ukončit nájemní smlouvu bez výpovědní doby. I zde se setkáme s důvodem hrubého porušení nájemní smlouvy a povinností nájemce. Dále je zde také poškozování bytu či domu závažným či nenapravitelným způsobem či způsobení jiných závažných škod způsobené pronajímateli nebo sousedům. Ke svým účinkům však tato výpověď potřebuje, aby byl nejdříve nájemce (nejlépe písemně) upozorněn na tyto možné následky. Upozornění má obsahovat i apel na to, aby ve způsobování škod nepokračoval.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.