Kdy musí zaměstnanec podávat daňové přiznání

01_dane

Typicky se daňové přiznání zaměstnanců netýká, za ně vyřizuje daňovou administrativu zaměstnavatel. Existují však případy, kdy se ani zaměstnanec bez správně vyplněného daňového přiznání neobejde. Pojďme se na tyto situace společně podívat.

Zpravidla se o daně stará zaměstnavatel

Jak bylo již výše uvedeno, u drtivé většiny zaměstnanců řeší daňovou problematiku zaměstnavatel. Zaměstnanci ze svého měsíčního příjmu platí zálohy na daň z příjmu fyzických osob a jednou za rok pak zaměstnavatel provádí takzvané zúčtování daně, kde se vypočte daň a uplatňují se slevy a další korekční prvky. Výsledkem je buď nedoplatek na daních nebo přeplatek.

Dva zaměstnavatelé v jednom roce

Zdaňovací období se rovná kalendářnímu roku. Komplikace tedy pro zaměstnance nastává, pokud pracovali v jednom měsíci v tomto roce souběžně pro dva či více zaměstnavatelů (a z obou příjmů byla odvedena zálohová daň). V takovém případě musí podávat daňové přiznání, kdy uvedou všechny zdanitelné příjmy, tedy zejména příjmy ze závislé činnosti od obou zaměstnavatelů za celý rok. Mají-li příjmy další, uvedou i je. Toto platí i pro obdobné případy, kdy zaměstnanec pracuje na základě dohody o pracovní činnosti či o provedení práce, přesáhne rozhodný příjme a platí daň (tedy 3500 Kč měsíčně či 10 000 Kč měsíčně).

Příjmy z jiných činností

Pokud jste zaměstnanec, avšak máte příjmy i z jiných činností, například z podnikání nebo třeba z nájemného, pak musíte podávat daňové přiznání také a určit všechny vaše roční příjmy. Tato povinnost se vás týká, pokud vaše příjmy z jiných činností než ze závislé činnosti, překročí částku 6000 Kč za daný rok.

Příležitostné příjmy

Dále musí zaměstnanec podávat daňové přiznání, pokud má takzvané příležitostné příjmy, které přesáhnou hranici 30 000 Kč za rok. Stejně tak musíte podat daňové přiznání, pokud vám vznikne daňové povinnost kvůli přijetí daru, které není od daně osvobozeno.

Předčasné zrušení penzijního připojištění

Daňové přiznání je také potřeba podat, pokud předčasně vyberete penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění. Důvodem je, že musíte dodanit vám v minulosti uplatněné daňové odpočty za deset let nazpět.

Jak je to s daňovým přiznáním pro Čechy pracující v zahraničí?

Pro lidi pracující v zahraničí je podání daňového přiznání často složitou záležitostí, která vyžaduje dobrou přípravu a znalost daňových zákonů v zemi, kde pracují. Pokud se nacházíte v této situaci, měli byste začít tím, že zjistíte, zda máte povinnost podat daňové přiznání ve vaší domovské zemi nebo v zemi, kde v současné době pracujete. Pokud jste povinni podat daňové přiznání v obou zemích, musíte se seznámit s mezinárodními daňovými dohodami mezi těmito zeměmi a zjistit, zda máte nárok na snížení zdanění nebo osvobození od daně. Ideálně je oslovit odborníky, kteří vám pomohou tento problém vyřešit. Mezi odborníky zařazujeme firmu Tj-legal. Na jejich webových stránách (https://tj-legal.cz/https://tj-legal.cz/) naleznete všechny podstatné informace. Když budete připravovat daňové přiznání, musíte shromáždit všechny relevantní dokumenty, jako jsou výplatní pásky, potvrzení o zaplacení daně, účetní zápisy a další dokumenty týkající se vašeho příjmu a výdajů. Poté musíte pečlivě zkontrolovat daňové zákony v obou zemích, abyste byli jisti, že všechny vaše příjmy a výdaje jsou správně zaznamenány a že jste uplatnili všechny případné nároky na snížení zdanění.

Zdroj: Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v účinném znění pro daňové povinnosti vůči zdaňovacímu období roku 2022, https://www.mesec.cz/clanky/kdo-musi-podat-danove-priznani-a-kdy-se-vztahuje-povinnost-i-na-podnikatele-s-pausalni-dani-ci-zamestnance/, https://www.businessinfo.cz/clanky/prilezitostny-prijem-do-30-tisic-se-nedani-nesmi-byt-pravidelny-a-s-zivnostenskym-listem/, 

Náhledové foto – Pixabay