Rodičovský příspěvek

Kdy máte nárok na pomoc od státu po porodu

Když se vaše rodina rozroste, je to určitě šťastná chvíle pro vás a vaše blízké. Někdy to však může být i finančně náročné. Jste na takové zvýšení připraveni? Pomoci vám může stát svými tradičními dávkami. Zejména pak rodičovským příspěvkem, výší mateřské dovolené nebo peněžité pomoci v mateřství.

Peněžitá pomoc v mateřství

Nárok na mateřskou neboli peněžitou pomoc v mateřství má ten, kdo splní následující podmínky. V dvouletém období před porodem musíte alespoň 270 kalendářních dní pracovat, tedy odvádět peníze na sociální pojištění. Dále musí žena být pojištěna v době, kdy o nárok žádá. Pokud není pojištěná, musí být minimálně v ochranné lhůtě po ukončení pojištění. Kdo tyto podmínky, nesplní, nemůže s mateřskou počítat. Nevyjde z toho však úplně špatně. Může alespoň počítat s rodičovským příspěvkem hned po porodu.

I jako otec můžete na „mateřskou“

Nárok na tuto peněžitou pomoc v mateřství má však i muž. Konkrétně tedy otec dítěte, které se narodilo nebo manžel matky dítěte. Potřebujete k tomu však písemnou dohodu, která musí být uzavřena mezi vámi a dotyčnou ženou. Tu lze uzavřít nejdříve sedmý týden po porodu. Navíc podpis ženy musí být úředně ověřený. Pokud se však děsíte, že budete muset jít s čerstvou maminkou k notáři či na poštu, nezoufejte. Stačí podpis před úředníkem České správy sociálního zabezpečení.

Nárok na rodičovský příspěvek

Dále bude řeč o takzvaném rodičovském příspěvku. Rodičem, který pečuje o ratolest od 0 do 4 let, může být jak otec, tak matka. Platí však, že ne oba najednou, což je pochopitelné. Nekompromisně však musí být splněno následující. Osoba se musí osobně a celodenně starat a pečovat o dítě po celý kalendářní měsíc. Neznamená to však to, že nemůžete chodit do práce nebo svěřovat dítě do péče babiček. Můžete se v práci střídat. Nemůžete však dát dítě do jeslí, sami pracovat a ještě pobírat dávky. Pokud zajistíte hlídání jinou osobou, ale dítě nebude v jeslích, můžete zároveň i pracovat a pobírat rodičovský příspěvek.

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *