Kdy máte nárok na odstupné v rámci výpovědi?

V případě, že se vás chce zaměstnavatel z nějakého důvodu zbavit, udělá tak zpravidla ve výpovědní lhůtě, kdy nepotřebuje uvádět žádné důvody. Jakmile ale dosáhnete na období po zkušební lhůtě, zaměstnavatel již musí při vašem propouštění uvádět důvod (anebo v případě smlouvy na dobu určitou počkat, až uplyne doba trvání smlouvy). V takovém případě vám ale může  vzniknout nárok na odstupné.

Kdo má nárok na odstupné?

Pokud chce zaměstnavatel propustit zaměstnance, jehož pracovní smlouva trvá, musí k tomu mít důvod. A tento důvod musí zaměstnanci předat vždy písemně. Všechny tyto důvody jsou vymezeny v zákoníku práce, který také určuje, kdy má zaměstnanec nárok na odstupné.

Nárok na odstupné plyne zaměstnanci, který byl propuštěn z těchto důvodů:

  • pokud zaměstnavatel mění místo pracoviště,
  • pokud se zaměstnavatel nebo jeho část ruší,
  • pokud se zaměstnanec stane nadbytečným (zaměstnavatel mu nemusí nabídnout jinou pracovní pozici),
  • pokud zaměstnanec není schopen nadále práci vykonávat v důsledku nemoci z povolání nebo pracovního úrazu.

Výše odstupného

Také výše odstupného je závislá na tom, jak dlouho zaměstnanec pro zaměstnavatele pracoval. Pokud to bylo více, než dva roky, má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši trojnásobku svého průměrného platu za předchozí měsíce. Zaměstnanec, který pro firmu pracoval více než jeden rok ale méně než dva roky, má nárok na dvojnásobek průměrného platu. A konečně zaměstnanec, který pracoval pro daného zaměstnavatele méně než 1 rok, má nárok pouze na jednoměsíční odstupné.

Kdy je odstupné vypláceno?

Zaměstnavatel je povinen vám odstupné vyplatit v příštím výplatním termínu. Nárok na odstupné máte i v případě, že pracovní smlouvu ukončíte dohodou – v dohodě ale musí být tento nárok na odstupné přiznán. Proto v žádném případě nepodepisujte ukončení pracovní smlouvy dohodou, jestliže tam není sjednána výše odstupného. Ošidili byste sami sebe.

Finance jsou velmi zajímavou oblasti. Mám zkušenosti a ráda se o ně s vámi podělím.