Kdy máte nárok na mateřskou

Dítě

Při těhotenství a následném porodu máme zpravidla v našem systému dvě hlavní sociální dávky. Peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek. My se dnes podíváme na takzvanou mateřskou dovolenou. Tou se označuje peněžitá pomoc v mateřství. Kdy máte na dávku nárok a za jakých podmínek?

Co je mateřská

Mateřskou nesmíme zaměňovat s rodičovskou. Peněžitá pomoc v mateřství slouží k náhradě mzdy nebo platu během období mateřské dovolené. Tu poskytuje nastávajícím matkám zaměstnavatel, kdy ji je možno čerpat maximálně 28 týdnů (nebo 37 týdnů při vícečetném těhotenství). Nastoupit na mateřskou může žena osm až šest týdnů před termínem porodu. Toto datum si volí sama.

Nutná doba pojištění

K přiznání peněžité pomoci v mateřství je nutné splnit podmínku účast na nemocenském pojištění. Typicky tedy prací na hlavní pracovní poměr, lze však tuto podmínku splňovat také prací na dohodu (při odvádění pojistného) nebo dobrovolnou účastí na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných. Samotná existence pojištění však ještě nic neznamená. Musíte totiž splnit také dobu tohoto pojištění, která činí 270 kalendářních dní. Tak dlouho musíte být účastni na pojištění v posledních dvou letech. U OSVČ dále platí, že 180 dní musí být v posledním roce před nástupem na mateřskou.

Zaměstnání a ochranná doba

Další podmínkou je, že zaměstnankyně musí být zaměstnaná. Tato dávka totiž nahrazuje mzdu či plat. Je zde však takzvaná ochranná doba. Ta činí 180 dní. Pokud matka nastoupí na mateřskou do 180 dní od konce pracovního poměru, náleží jí náhrada mzdy či platu ve formě peněžité pomoci v mateřství. U OSVČ pak tato ochranná doba neexistuje.

Výše náhrady

Náhrada mzdy nebo platu je pak následující. Určí se denní vyměřovací základ, což je průměr hrubých příjmů za posledních 12 měsíců, přičemž tento průměr se vydělí na dny. Dávka pak dělá 70 % tohoto denního vyměřovacího základu. Tento se však ještě snižuje o redukční hranice:

  • z částky do 1298 Kč na den se počítá 100 %,
  • z částky nad 1298 do 1946 Kč na den se počítá 60 %,
  • z částky nad 1946 do 3892 Kč na den se počítá 30 % a
  • k částce vyšší než 3892 Kč na den se již nepřihlíží.

Zdroj: https://www.penize.cz/rodicovsky-prispevek/430619-materska-a-rodicovska-osvc-2022-podminky-a-kalkulacka, https://www.penize.cz/materska-dovolena/430520-materska-2022-jaka-jsou-pravidla-a-z-ceho-se-pocita, https://dostupnyadvokat.cz/blog/narok-materska

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.