Kdy lze vdovský a vdovecký důchod pobírat déle než rok

01_duchod

Obecně platí, že pozůstalostní důchod pro partnera zemřelého, tedy vdovský či vdovecký důchod, je určen jen na dobu jednoho roku po smrti manžela či manželky. Existují však případy, kdy je možné pobírat vdovský či vdovecký důchod déle. Na tyto situace se dnes zaměříme. Pojďme na to!

Pro koho je vdovský a vdovecký důchod určen

Tento druh důchodu jsou oprávněni pobírat manželé či manželky zemřelého, který pobíral starobní nebo invalidní důchod. Pokud tyto penze nepobíral, musí alespoň splňovat podmínky pro jejich přiznání ke dni své smrti. Automaticky, tedy bez ohledu na tyto výše zmíněné podmínky vznikne nárok na pozůstalostní důchod v případě, kdy jde o úmrtí kvůli pracovnímu úrazu. Nárok však nemají druh nebo družka, tedy páry, které nebyly sezdány. A to ani v případy, kdy spolu dlouhodobě žily ve společné domácnosti či spolu vychovávaly děti. Stejně tak nevznikne nárok, pokud byl pár rozvedený.

Obecná délka podpůrčí doby

Obecně platí, že vdovský nebo vdovecký důchod se pobírá určitou dobu po smrti manžela či manželky. Základní doba čerpání je jeden rok. Splňujete-li tedy podmínky pro pobírání vdovského či vdoveckého důchodu, pak budete dávku pobírat minimálně po tuto dobu. Existují však situace, kdy je možné přiznat důchod na dobu delší.

Kdy náleží důchod i po jednom roce

Po uplynutí jednoho roku od smrti manžela či manželky, a tedy pobírání tohoto pozůstalostního důchodu, vzniká nárok na další čerpání těm manželům nebo manželkám, pokud:

  • pečují o nezaopatřené dítě,
  • pečují o dítě závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II., III. nebo IV.,
  • pečují o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který žije ve společné domácnosti a je závislý ve stupni II., III. nebo IV.,
  • je pobírající manžel invalidní ve III. stupni,
  • dosáhl alespoň věku o čtyři roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený dle zákona o důchodovém pojištění pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Důchodce pak pobírá vdovský nebo vdovecký důchod tak dlouho, dokud trvá důvod jeho delšího čerpání.

Zdroj: Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, https://www.penize.cz/vdovsky-duchod/436894-vdovsky-duchod-2023-kdo-ma-narok-podminky-vypocet, https://www.cssz.cz/vdovsky-vdovecky-duchod

Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.