Kdy jako podnikatel musíte vést účetnictví

01_kalkulacka

Obecně platí, že pokud podnikající fyzická osoba není dle zákona povinna vést účetnictví, pak vede daňovou evidenci. My se dnes podíváme na to, kdy již jako podnikatel jste povinni vést účetnictví dle zákona o účetnictví. Pojďme tedy na to!

Povinné účetní jednotky

Jste-li účetní jednotkou dle zákona o účetnictví, pak musíte vést účetnictví dle pravidel tímto zákonem stanovených. Kdo tedy je touto účetní jednotkou? Tu vymezuje § 1 zákona a jde o právnické a v některých případech i fyzické osoby. Právnická osoba je účetní jednotkou, pokud:

  • má sídlo v České republice (přičemž není rozhodné, zda jde o podnikající či nepodnikající osobu) nebo
  • jde o zahraniční právnickou osobu, která na území ČR podniká či provozuje jinou činnost dle zvláštního zákona.

Fyzická osoba je pak účetní jednotkou, pokud:

  • jde o podnikatele s obratem vyšším jak 25 milionů korun ročně,
  • jde o podnikatele, je-li jedním z účastníků sdružení bez právní subjektivity, v kterém je alespoň jeden účastník účetní jednotkou, anebo
  • jde-li o podnikatele a ostatní osoby, které se dobrovolně rozhodli vést účetnictví.

Jaký je rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

Pokud nejste ani jedním z výše uvedených účetních jednotek dle zákona o účetnictví, pak máte povinnost vést pouze daňovou evidenci dle zákona o dani z příjmů. Jaký je vlastně rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím? V minulosti se daňová evidence označovala jako jednoduché účetnictví (dnešnímu účetnictví se pak říkalo podvojné účetnictví). Daňová evidence je tak jednodušší a snazší pro vedení. Daňová evidence má totiž jen jeden účel – zjistit správnou výši základu daně z příjmů. Eviduje tedy příjmy přijaté v pokladně nebo na účet a výdaje. Naopak u účetnictví se základ daně zjišťuje jako výsledek hospodaření. To znamená jako rozdíl mezi výnosy a náklady. Tento výsledek je upravený o odpočitatelné a připočitatelné položky.

Odkdy musíte s účetnictvím začít

Důležitý je okamžik odkdy musíte vést účetnictví. Jste-li zapsáni do obchodního rejstříku, pak dle § 4 odst. 2 zákona o účetnictví musí vést osoby účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku. Pokud v rámci podnikání překročíte obrat 25 milionů korun ročně, pak dle § 4 odst. 3 zákona o účetnictví musíte vést účetnictví od prvního dne účetního období, které následuje po kalendářním roce, v němž jste tento obrat překročili, tj. stali jste se účetní jednotkou.

Zdroj: zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů

https://www.podnikatel.cz/clanky/danova-evidence-ucetnictvi-obchodni-rejstrik-obrat/,  pruvodcepodnikanim.cz/clanek/ucetnictvi-a-danova-evidence/?bid1=ps-SME-DSA-2508-Google 

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.