Kdy jako nezaměstnaný nebo student musíte platit pojistné

Peníze

Dnes se společně podíváme na situace, kdy je osoba nezaměstnaná nebo jde o studenta, tedy o osobu bez příjmů, a stejně musí platit pojistné na zdravotní pojištění. Kdy takové situace nastávají? A kolik musí daná osoba platit?

Nezaměstnaní a studenti – osoby bez zdanitelných příjmů

Nejprve je nutné vysvětlit si, o jakých životních situacích se bavíme. Jde o situace, kdy osoba nevykonává závislou ani samostatnou činnost, a tak jí neplynou žádné zdanitelné příjmy, ze kterých by odváděla také zálohy na pojistné. Stejně tak se můžeme bavit o studentech, kteří již dosáhli 26 let, avšak stále studují a nemají další výdělečné aktivity. Tyto osoby nazýváme osoby bez zdanitelných příjmů, a jako takové musí platit zdravotní pojištění (pokud nespadají do jiné kategorie státní pojištěnců, například ženy v domácnosti, pobírající rodičovský příspěvek, doktorandské studenty apod.).

Sociální pojištění platit nemusíte

Pokud jste tedy osobou, která je výše zmíněna, pak vám vzniká povinnost platit si veřejné zdravotní pojištění. Takovou povinnost má každá osoba, za některou platí pojištění stát, jiné musí platit pojistní samy. Jinak tomu je u sociálního pojištění. To se musí platit jen v případě, kdy má osoba zdanitelné příjmy. Pokud tedy nemáte zdanitelné příjmy, nemusíte platit sociální pojištění, týká se vás jen povinnost platit pojištění zdravotní.

Kolik OBZP platí na pojistném

Platí, že osoby bez zdanitelných příjmů platí zdravotní pojištění určené pevnou paušální částkou, která odpovídá vždy 13,5 % z minimální mzdy. Letos je to ještě 2 187 kč měsíčně, jakožto 13,5 z minimální mzdy činící 16 200 Kč. Již od prvního lednového dne se však pojistní zvýší v důsledku zvýšení minimální mzdy, a to na 2 336 Kč měsíčně, jelikož minimální mzda bude činit 17 300 Kč.

Zdroj: zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění ve znění pozdějších předpisů, https://www.vzp.cz/platci/informace/obzp/kdo-je-obzp, https://www.vozp.cz/aktuality/zmeny-v-platbe-zdravotniho-pojisteni-od-1-1-2023

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.