Kdy do kadeřnictví nepotřebujete test

01_samotest

Pro návštěvu kadeřnictví od tohoto týdne potřebujete negativní test na covid-19. Prokazujete jím tedy to, že nejste infekční a návštěvou nikoho neohrožujete. Takto zní obecné pravidlo. Jako každé svého druhu však má určité výjimky. Kdy negativní test na covid-19 u kadeřnice nepotřebujete?

Testy stačí i ze zaměstnání či školy

Pokud tedy od 3. května jdete ke kadeřnici či holiči, budete potřebovat negativní test na covid-19. Můžete mít buď antigenní test nebo ten typu PCR. antigenní test musí být starý méně než 72 hodin, PCR test vám pak platí sedm dní. Nakonec bylo do pravidel zařazeno také ustanovení, že můžete využít i testování na pracovišti či ve škole. Byl-li jste tak testován v práci, stačí vám potvrzení od zaměstnavatele o negativním výsledku, popřípadě lze využít čestné prohlášení zákonného zástupce (či dospělého studenta) o tom, že daná osoba byla ve škole testována negativně.

Očkovaní nepotřebují test

Dále také nemusí mít test k návštěvě kadeřnictví ty osoby, které již absolvovaly očkování proti covidu. Musí však splňovat podmínku, že uběhlo již 14 dní od ukončeného očkování. To znamená 14 dní po první (pokud daný typ vakcíny vyžaduje jen jednu dávku) nebo druhé (pokud je potřeba danou vakcínou absolvovat dvě dávky) dávky. K prokázání vaší ukončení vakcinace pak budete potřebovat certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování.

Po prodělaném covidu

Dalšími osobami, které nepotřebují test, jsou ty, jež nedávno prodělaly toto koronavirové onemocnění. Test totiž není k návštěvě kadeřnictví povinný pro ty, kdož prodělaly covid-19 v posledních 90 dnech. Tento okamžik se počítá od prvního pozitivního testu na onemocnění. Nařízení vlády výslovně stanovuje pak stanovuje, že od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní. Ve všech výše zmíněných případech však platí ještě jedna univerzální podmínka. Vždy musí jít o osoby bez klinických příznaků onemocnění covid-19.

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.