Sociální pojistění

Kdy a jak platit sociální pojištění

Sociální pojistné je nutné uhrazovat každý měsíc. Za každý rok také musíte podávat přehledy o příjmech správě sociálního zabezpečení. Jedná se o případy, kdy podnikáte nebo jste podnikali jen část roku. Přitom vaše příjmy nemusí být velké. Mohou být i nulové, přesto jste povinnen tento přehled odevzdat.

Kdy přehled odevzdávat

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) je povinna odevzdávat výše zmíněný přehled správě sociálního zabezpečení nejpozději do uplynutí jednoho měsíce od dne, kdy jste povinnen podat daňové přiznání příslušnému úřadu finanční správy. Pro osoby, které nejsou povinny podávat daňové přiznání, ale zároveň musí podat přiznání příjmů sociální správě, platí datum 31. července. Toto je nejzazší den pro odevzdání dokumentu.

Mé podnikání je vedlejší

Častou otázkou je dotaz na nutnost placení pojistného, když dotyčná osoba má jen vedlejší podnikatelskou činnost a jinak je obyčejně zaměstnán. Proč tedy musím platit dvakrát? Pojistné musí být placeno, jestliže základ z vedlejší činnosti dosáhl v minulém roce, za který platíte pojistné, minimálně částky 64 813 Kč. Pokud je tato podmínka skutečností, musí OSVČ platit pojistné i z tohoto výdělku. Osvobozena může být v případě, kdy v našem zaměstnání dosáhnete maxima ročního vyměřovacího základu (2016 – 1 296 288 Kč).

Platba pojistného v důchodu

 Mnohdy se stává, že podnikatelem je i osoba, která již pobírá starobní důchod. Musí v takové situaci platit sociální pojištění? Pokud splní následující náležitosti je povinnen tyto částky platit. Pokud jeho daňový základ dosáhl minimálně částku 64 813 Kč, musí pojistné platit. Důchodce – podnikatel potom může také žádat o přepočet výše důchodu (jednou za 360 dní). Při placení pojistného má nárok na zvýšení o 0,4% výpočtového základu měsíčně.

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *