Kdo má nárok na invalidní důchod?

Lékař

v Česku je něco přes 450 tisíc invalidních důchodců. S takovým typem uznání pracovní neschopnosti se setkáváme u mnoha známých a v naší společnosti je vcelku běžný. Kdo je tedy invalidním důchodcem? Kdo má nárok na invalidní důchod? Pojďme se podívat na situace, ve kterých je nejpravděpodobnější, že budete pobírat invalidní důchod, který vám bude úřady přiznán. Dozvíte se také co to invalidita je a kdo že má nad vámi onu moc a důchod přiznává.

Invalidita

Začněme tedy u definice onoho statutu invalidního důchodce. Co přesně znamená? Jde o stav, kdy je uznána částečná či úplná dlouhodobá pracovní neschopnost. Úřady tedy uznají, že nemůžeme plně nebo vůbec pracovat a je nám přidělen a vyměřen invalidní důchod, jako náš příjem. Invalidita se rozlišuje dle stupňů. O tomto hodnocení rozhoduje posudkový lékař, který je příslušný pro každou konkrétní okresní správu sociálního zabezpečení. Nejde tedy o vašeho ošetřujícího lékaře nebo o specialistu.

Nic netrvá věčně – ani invalidita nemusí

Pokud je vám invalidita přiznána, nemusí to býti trvalé rozhodnutí. Vše určuje buď pozitivní či naopak negativní vývoj vašeho zdravotního stavu, hlavně tedy vývoj problému, kvůli kterému nemůžete pracovat. Posudkový lékař stanovuje lhůtu další kontrolní prohlídky. U určování lhůty zohledňuje závažnost a charakter postižení. Pokud se stav pacienta zhorší, může mu být uznán vyšší stupeň invalidity a naopak. Je-li při kontrole v lepším zdravotním stavu, může dojít ke snížení stupně či zrušení statutu invalidity. Pokud si myslíte, že již máte nárok na vyšší stupeň, ale už bylo po nebo je před kontrolní prohlídkou, můžete o přezkoumání zažádat i vy.

Jak lékař posuzuje

Posudkový lékař musí vycházet z mnoha hledisek tak, aby správně posoudil míru vaší invalidity. Zaprvé vychází ze zpráv vašeho ošetřujícího či specializovaného lékaře. Nehodnotí však to, jste či nejste-li nemocný. Rozhoduje o dopadu na vaši pracovní činnost. Musí tedy zohlednit i charakter vašeho povolání a vaše vzdělání (tj. kde se můžete alternativně živit). Dále může zohledňovat vaše zkušenosti. Prostě zkoumá zdravotní stav, jeho vliv na vaši práci a vaše alternativní uplatnění na trhu práce.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.