Kdo bude po prázdninách učit? Dvě třetiny učitelů dle průzkumu zvažují, že kvůli stresu změní povolání

Učitelka

Prázdniny jsou v plném proudu a pedagogové si užívají zaslouženého volna. Většina z nich je ráda, že nemusí zažívat stres, který se na ně v průběhu školního roku valí. Spousta z nich ale zvažuje, že právě kvůli stresu změní povolání. Peníze ani délka trvání dovolené nemusí hrát v jejich setrvání ve školství tak důležitou roli jako doposud. Zajímavé jsou výsledky průzkumu, které hovoří o tom, že více než dvě třetiny učitelů někdy zvažují kvůli vysokému stresu změnu povolání.  

Vysoká hladina stresu

Průzkum společnosti WocaBee, s.r.o. věnující se podpoře škol a pedagogů proběhl minulý měsíc a zúčastnilo se ho 400 pedagogů z celé České republiky. Výsledky byly pozoruhodné. 34 % z pedagogů se vyjádřilo v tom smyslu, že prožívaná úroveň stresu je vysoká až extrémní. Co je z hlediska stresu nejhorší?

Hlavním stresorem je problematické chování dětí

Stres je pochopitelně pro učitele nejvyšší ve třídách a nejhorší je problematické a nepřizpůsobivé chování žáků. Toto uvedlo 74 % respondentů. 64 % učitelů se vyjádřilo tak, že stresorem je minimální motivace žáků k učení. 57 % pedagogů považuje za velký stresor různorodost tříd. Velké rozdíly jsou mezi nadanými žáky a těmi, již mají poruchy učení.  

Učitelé jsou společností nedocenění

Také tento fakt byl pro dotazované hodně důležitý. Sociální postavení učitele ve společnosti je tristní. Vyslovilo se tak 36 % dotázaných. Často tomu tak bohužel bývá. Stresorem se stává i komunikace s rodiči. Tlak ze strany rodičů bývá opravdu velký.

Chybí aktivní práce učitelů se stresem

Přesně tak. Aktivně se stresem pracuje jenom 21 % učitelů. 11 % neřeší tento faktor vůbec. Michal Ošvát, CEO společnosti WocaBee, se vyjádřil vcelku výstižně: „Právě v této oblasti vidíme prostor pro podporu učitelů. Jako první krok jsme v červnu uskutečnili odborný webinář pro školy na téma psychohygieny a mentální odolnosti. Zaregistrovalo se na něj téměř 2000 učitelů a ze zpětné vazby je zřejmé, že je velký zájem o pokračování.“

Slovenští učitelé jsou ještě vystresovanější

Tedy podle průzkumu, který byl realizován u našich sousedů. Extrémní míru stresu tady pociťuje 42 % učitelů a změnu povolání z důvodu stresu zvažuje 74 % z nich. Na Slovensku je na vině hodně ono zmíněné nedoceněné sociální postavení učitele. Vyslovilo se pro něj 51 % respondentů.

Mnozí učitelé si stres ani neuvědomují

Záleží pochopitelně na tom, jak daný pedagog stres vnímá. Budu-li mluvit z vlastní praxe, pak pohodlně odpočívám. Práci si domů zásadně nenosím.

Zdroje info: Autor, https://blog.wocabee.app/cs/2023/07/07/dve-tretiny-ucitelu-zvazuji-kvuli-stresu-zmenu-povolani/

Náhledové foto: Pixabay

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.