Kde hledat, když si chcete někoho „proklepnout“

Mnoho situací vyžaduje, abyste si někoho proklepli. Třeba vašeho potencionálního dlužníka, pokud budete jeho věřitel, nebo třeba vašeho budoucího obchodního partnera či kupce vašeho majetku. Při všech těchto případech je dobré si lidi nějak prověřit. Dnes se podíváme jak nejlépe.

Důležité odkazy

Jedněmi z důvěryhodných a zároveň praktických zdrojů jsou určitě veřejné databáze. Ty najdete například na justice.cz. Správcem těchto stránek je Ministerstvo spravedlnosti České republiky a naleznete zde mnoho rejstříků. Například ten insolvenční, veřejný obchodní rejstřík a centrální registr oznámení. Lze tedy nalézt, jestli daná fyzická osoba podniká či je společníkem v právnické osobě a podobně. Zde pak naleznete třeba informace o insolvencích nebo stavu firmy. To může být rozhodující.

Jak prověřit dluhy?

Co když člověk dluží? Jak to poznat? Pro tyto případy určitě využijete již zmíněný insolvenční rejstřík. Zde jsou informace o stavu insolvenčních řízení proti fyzickým i právnickým osobám. V centrálním registru oznámení pak naleznete informace, které se týkají činnosti a majetku veřejných činitelů, jejich příjmech i dluzích. Typicky tedy půjde o poslance, senátory, zastupitele samospráv, prezidenta a tak dále. Další informace, které se týkají vlastnictví osoby, naleznete na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Při nahlížení do katastru můžete zjistit, zda ta či ona nemovitost není zatížena závazky.

Exekuce

Další informací, která vám přijde vhod, je ta ohledně probíhajících exekucí. Zde vám bude sloužit Centrální evidence exekucí. Tu spravuje Exekutorská komora České republiky. Uvádí se v ní probíhající exekuční řízení. Lze tedy snadně zjistit, zda proti osobě, kterou si prověřujete, není zahájena exekuce. Avšak pozor. Po 15. dni od skončení exekuce se informace mažou a nearchivují se.

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.