Jaký zvolit základní kapitál, když zakládáte s.r.o.

Podnikání

Pokud si chcete založit obchodní společnost, nejjednodušší a zároveň nejvyužívanější formu představuje společnost s ručením omezeným. Pokud si chcete s.r.o. založit, musí mít základní kapitál, ten však může být i jen 1 Kč. My si dnes řekneme, jak vysoký tento kapitál vložit a co vlastně představuje a k čemu je důležitý.

Základní kapitál 1 Kč? Možné, ale nedůvěryhodné

Před současnou právní úpravou bylo nutné mít s.r.o. alespoň se základním kapitálem 200 tisíc korun. Právě snížení tohoto minimálního kapitálu na 1 Kč zpřístupnilo společnost s ručením omezeným široké veřejnosti. Není však vždy ideální založit společnost s jednokorunovým základním kapitálem. Proč? Musíme si uvědomit, že základní kapitál, stejně jako vlastnická struktura a statutární orgán je veřejně dostupný v obchodním rejstříku. Obchodní partneři i zákazníci často prověřují firmy v tomto veřejném rejstříku. Pokud uvidí s.r.o. s 1 Kč základního vkladu, nevzbuzuje to moc důvěryhodnosti ani dojmu, že to s podnikáním myslíte dobře a vážně.

Základní kapitál neleží na účtu, nejde o jistotu

Základní kapitál přitom není nějaká částka, která musí ležet na účtu společnosti a představuje jakousi jistotu vůči závazkům firmy. Naopak. Jde spíše jen o účetní položku, která je důležité jen bezprostředně po založení a vzniku společnosti. Reálný majetek společnosti se pak může výrazně lišit od základního kapitálu. Jde o peníze složené jednotlivými společníky při založení a o první peníze, kterými bude společnost disponovat. Jde spíše tedy o důležité zdroje, pro počáteční administrativu a chod, když společnosti teprve začíná s obchodní činností. Někdy stačí opravdu jen 1 Kč, protože náklady společnosti budou téměř nulové (například, když společnost zakládá jen jeden společník bez zaměstnanců, který je i jednatelem), jindy však již z počátku potřebujete statisíce, protože jde o velký podnik či náročné odvětví.

Jaký základní kapitál zvolit

Jde o velmi individuální věc. Pokud jde o předmět podnikání, který není finančně náročný na stroje či počet zaměstnanců, pak může být základní kapitál například od 10 do 20 tisíc korun, přičemž to nebude vzbuzovat žádné nedůvěřivé nálady. Například když podnikáte sám jako jediný společník a jednatel a například se svým vzděláním či know-how, které není založeno na vysokých vstupních nákladech. Jde-li však například o průmyslné činnosti s více zaměstnanci či jiné náročné odvětví, například i více regulované či podmíněné ziskem licence či koncese, již může jít o minimálně stovky tisíc korun.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, https://mladypodnikatel.cz/jaky-zvolit-zakladni-kapital-t14491, https://dostupnyadvokat.cz/blog/vklad-a-zakladni-kapital

Náhledové foto – Pexels