Jaké přivýdělky se musí přiznávat a danit státu?

01_dane

Pokud nemáte povinnost podávat daňové přiznání, protože jste zaměstnanec, ještě to nutně neznamená, že je pro vás tato povinnost definitivně pasé. Pokud jste si totiž minulý rok přivydělávali, byť nesoustavnou činností, je možné, že zisky musíte přiznat a zdanit. Podíváme se, kdy musíte kvůli přivýdělku podávat daňové přiznání.

Příjmy nad 6 000 Kč

První limit je dán částkou 6 000 Kč za zdaňovací období, tedy kalendářní rok. Pokud jste zaměstnanec, ale při této činnosti si dále ještě přivyděláváte buď podnikáním, pronájmem či ostatními příjmy (jinými nezaměstnaneckými způsoby), pak se vás povinnost podávat daňové přiznání týká, jsou-li vaše roční příjmy vyšší než 6 000 Kč.

Příjmy nad 15 000 Kč

Druhá hranice je představována částkou 15 000 Kč a je důležitá pro ty, kdo nemají příjmy ze zaměstnání, avšak za zdaňovací období vyvíjeli činnost formou podnikání, pronájmem či jim plynuly takzvané ostatní příjmy. Pokud takové příjmy přesáhnou 15 000 Kč, musí je přiznat. Zde půjde například o důchodce, studenty, lidi na rodičovské a podobně.

Ostatní příjmy nad 30 000 Kč

Jste-li zaměstnancem, studentem nebo důchodcem (či například osobou v domácnosti) a nemáte jiné další příjmy než ostatní příjmy, které definuje § 10 zákona o daních z příjmů, a zároveň jde o příjmy příležitostné, pak musíte podávat daňové přiznání až ve chvíli, kdy tyto ostatní příjmy přesáhnou částku 30 000 Kč za kalendářní rok. Přičemž zde dávejte pozor, jde o příjem, nikoli zisk.

Příjmy nad 100 000 Kč

No a aby to nebylo náhodou málo složité, je zde ještě částka 100 000 Kč jako limit ročních příjmů. Jde o případy, kdy váš roční výdělek pochází u investic do cenných papírů. Pokud investice netrvala déle jak tři roky a příjem z ní přesáhl tuto částku, musíte podat daňové přiznání. I zde rozhoduje příjem, tedy prodejní cena investice, nikoli reálný zisk.

Zdroj: zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů, https://www.idnes.cz/finance/dane/dane-2022-privydelek-ostatni-prijmy-limity-priznani.A230214_708663_p_dane_sov,

Náhledové foto – Pixabay