Jaké nové pravomoci ČNB nejspíše dostane

Česká národní banka

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky prošel návrh zákona, který výrazně zvyšuje pravomoci a postavení České národní banky, jako centrální banky našeho bankovního systému. My se dnes zaměříme na to, jaké nové pravomoci ČNB získá, pokud zákon nabude účinnosti a co to bude v praxi znamenat. Tak pojďme na to!

Závazné určování místo stávajících doporučení

Co se tedy nejspíše u České národní banky změní? Dle tohoto zákona by ČNB mohla nařizovat limity hypoték. Do této doby je může jen doporučovat. Dále návrh zákona počítá s tím, že pro žadatele o hypotéku, kteří jsou mladší 36 let, mají být podmínky mírnější. Klíčové je však to, že z doporučení se stanou závazná nařízení. Podobně mají takové pravomoci centrální banky na Slovensku nebo v Rakousku. Dlouhodobě na absenci těchto pravomocí Česko upozorňovala také Evropská rada pro systémová rizika.

Co bude moci ČNB nařizovat

Jaké limity hypoték tedy bude moci České národní banka závazně pro komerční banky nařizovat? Půjde zejména o ukazatele LTV, DSTI či DTI. Jejich konkrétní nařízení a výši v jaké budou nařízeny bude určovat ČNB podle nastalé ekonomické situace a situace na trhu s hypotékami. A o jaké limity že tedy jde?

  • LTV neboli Loan-To-Value. Jde o poměr hodnoty zastavované nemovitosti vůči výši poskytovaného úvěru. Je-li například maximum LTV stanoveno na 85 %, znamená to, že klient musí mít minimálně 15 % z hodnoty nemovitosti v rámci svých vlastních prostředků a banka mu poskytne úvěr jen ve výši 85 % hodnoty nemovitosti.
  • DSTI nebo Debt-Service-To-Income. Jde o poměr mezi měsíční splátkou proti čistému měsíčnímu příjmu. ČNB tedy bude moci například stanovit, že DSTI nesmí přesáhnout 40 %. Na hypotéku tak nedosáhne ten, kdož by na splátkách dával 40 % a více ze svých měsíčních příjmů.
  • DTI pak označuje výraz Debt-To-Income. Jde vlastně o počet ročních příjmů domácnosti, které by byly zapotřebí pro splacení všech jejich dluhů.

Náhledové foto: Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.