Jaké nároky má těhotná zaměstnankyně

Úřad práce

Zaměstnanci mají v našem právním řádu výjimečné postavení, jsou chránění celou řadou norem jako slabší strana pracovněprávního vztahu. Další speciální úpravu ochrany mají také těhotné zaměstnankyně, jejichž postavení se těhotenstvím také mění. Nyní se podíváme, jaká ochrana těmto zaměstnankyním náleží.

Musí zaměstnankyně těhotenství hlásit?

Jak bylo již zmíněno, zákoník práce spojuje s těhotenstvím osoby výraznou ochranu. Otázkou tedy je, kdy oznámit zaměstnavateli těhotenství. Jednoznačná odpověď neexistuje. Jde o vysoce individuální věc. Pokud však vezmeme v potaz jen právní stránku věci, určitě je dobré informovat zaměstnavatele ihned poté, co se o jiném stavu dozvíte. Nejde však o právní povinnost. Pokud však žena chce nastoupit na mateřskou dovolenou, z logiky věci musí těhotenství ohlásit nejpozději před tímto nástupem.

Práce, které těhotné osoby nesmí vykonávat

Přes výše uvedené je dobré informovat o těhotenství dříve. Zákon s ním totiž spojuje další ochranná ustanovení. Těhotné ženy například nesmí vykonávat práce, které ohrožují těhotenství. Tyto práce jsou stanovené ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví č. 180/2015 Sb. Dále je ženě zakázaná taková práce, pro kterou není těhotná žena dle posudku lékaře způsobilá. Vykonávat dané činnosti nesmí žena ani v případě, kdy by s výkonem sama souhlasila.

Ochranná doba a převedení na jinou práci

Dalším právem těhotné zaměstnankyně je ochranná doba. V této době, v době těhotenství, totiž se zaměstnankyní nesmí být rozvázán pracovní poměr. Nesmí dostat výpověď ani s ní být okamžitě rozvázán poměr. Dále má žena právo na převedení na jinou práci, právě kvůli výše uvedeným omezením. Zaměstnavatel je povinen vyhovět žádosti o převedení na jinou práci. Současně je povinen přidělovat zaměstnankyni práci. Je-li na nové pozici, kam byla zaměstnankyně převedena, nižší ohodnocení, má nárok na vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství. Pokud zaměstnavatel nemá pro těhotnou ženu jinou vhodnou práci, nejde o důvod pro ukončení pracovního poměru, naopak jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele, za kterou zaměstnankyni náleží 100% náhrada mzdy. Těhotná žena má také nárok na zkrácenou pracovní dobu nebo posunutí začátku pracovní doby, zaměstnavatel musí vyhovět.

Zdroj: https://www.pravoprovsechny.cz/clanky/tehotna-zena-jeji-postaveni-v-praci/, https://www.aperio.cz/clanky/tehotna-zamestnankyne-a-zamestnani

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.