Jaké jsou povinné příplatky v práci

Práce v zahraničí

Zákon stanovuje řadu situací, kdy zaměstnanci náleží příplatky. Ať jde již o práci přesčas, práci ve svátek či v hlučném prostředí. My se na všechny tyto příplatky nyní společně podíváme a současně si uvedeme jejich minimální výši. Pojďme tedy na to!

Noční práce a práce o víkendu a přes svátek

První si představíme příplatek za noční práci. Noční prací je dle zákona výkon práce od 22 do 6 hodin. Pakliže v takové době pracujete, máte za tuto dobu nárok na příplatek k odpracované mzdě ve výši 10 % průměrného hodinového výdělku. Státní zaměstnanci pak mají nárok dokonce na 20 %. Pracuje-li zaměstnanec o víkendu, náleží vám za odpracované hodiny vedle mzdy ještě 10 %, ve státním sektoru 25 % průměrného hodinového výdělku. Pokud jde však o svátek, máte nárok na náhradní volno. Pakliže se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne, že volno nevyužije, dělá příplatek 100 % průměrného hodinového výdělku za práci ve státní svátek.

Příplatek za přesčas a za vedení

Klasikou je příplatek za práci přesčas. Zde má zaměstnanec nárok na 25 % průměrného hodinového výdělku, pakliže tento přípatek již není zahrnut ve mzdě nebo platu. Místo příplatku může pracovník čerpat náhradní volno. Dalším specifickým příplatkem je příplatek za vedení. Příplatek je logicky určen vedoucím pracovníkům, tedy těm s vyšší zodpovědností na pracovišti a typicky s organizačními a dalšími pravomocemi. Dle náročnosti vedení je odměna rozdělena do čtyř stupňů. Za vedení náleží 5-30 % u prvního, 15-40 % u druhého, 20-50 % u třetího a 30-60 % průměrného hodinového výdělku u posledního ze stupňů.

Ztížené pracovní prostředí

Zaměstnanci také náleží příplatky za práci, kterou vykonává v takzvaném ztíženém pracovním prostředí, tedy takovém pracovním prostřední, které je spojeno s mimořádnými obtížemi, což zapříčiňují ztěžující vlivy. Typicky zvýšený tlak nad stanovenou hodnotu, chemické karcinogenity, rozdělené směny, hluk a podobně. Zaměstnanci dostávají za tuto práci příplatek ve výši 10 % z minimální mzdy za každou hodinu práce v tomto prostředí.

Zdroj: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, https://ppropo.mpsv.cz/XX84Priplatekzapraciveztizenempr, https://ppropo.mpsv.cz/xx8priplatky, https://www.finance.cz/525034-priplatky-za-praci/

Náhledové foto – Pixabay