Jaké jsou podmínky a výhody předdůchodu

01_duchod

Předdůchod. Jde o nástroj, který mohou využít klienti doplňkového penzijního spoření. My se na tento institut podíváme. Zejména z hlediska podmínek jeho použití a výhodnosti. Tak pojďme na to!

Co to je a v čem to spočívá?

Takzvaný předdůchod je možné čerpat v rámci sjednaného doplňkového penzijního spoření. Lze jej čerpat až 5 let před dosažením důchodového věku podle pravidel pro státní starobní důchod. Výraznou podmínkou však je, že tento předdůchod musí být čerpán alespoň dva roky. Jde o jakousi alternativu vůči předčasnému důchodu. Při využití odchodu do předčasného důchodu se vám krátí výše vaší starobní penze, kterou budete dostávat od státu. To u předdůchodu není. Lze jej tedy využít například při ztrátě zaměstnání nebo zdravotní neschopnosti pracovat v posledních 5 letech vašeho řádného pracovního života.

Předdůchod neovlivní výpočet starobní penze

Další výhodou je, že doba strávená v takzvaném předdůchodu se nepočítá do doby, která je rozhodná při výpočtu výše státní starobní penze. Jde o vyloučenou dobu. Vyměřovací základ tedy není dobou v předdůchodu ovlivněn. Při čerpání předdůchodu se také účastníkům doplňkového penzijního spoření nedaní 15 % ani příspěvek od zaměstnavatele. Dalším pozitivem je, že v době, kdy čerpáte předdůchod z doplňkového penzijního spoření, za vás stát hradí pojistné na zdravotním pojištění. Stejně tak předdůchod nemá žádný vylučující efekt pro uzavření pracovní smlouvy, podnikání či provozování živnosti. I v předdůchodu tak můžete čerpat nemocenskou či státní podporu v nezaměstnanosti.

Nelze jej vybrat – jen čerpat měsíčně

Háčkem u předdůchodu je však to, že jej nelze jednorázově vybrat z vašeho doplňkového penzijního spoření. Jediná možnost, jak jej lze čerpat je prostřednictvím vyplácení měsíční renty. Ani výše této renty však není neregulovaná. Musí jít minimálně o měsíční renty ve výši alespoň 30 % průměrné mzdy za první a třetí čtvrtletí roku, který předcházel roku, v kterém je renta vyplacena.

Co když nemám tolik naspořeno

Na vašem doplňkovém penzijním spoření tak musí být dostatek peněz na to, abyste mohli zažádat o minimálně dvouleté vyplácení předdůchodu. Pro dvouleté vyplácení je to nyní minimálně 249 199 Kč a pro pětileté období aspoň 622 998 Kč. Obecně tedy platí, že pokud nemáte tolik peněz, nemůžete pobírat předdůchod z vašeho doplňkového penzijního spoření a nemůžete tedy využít jakýchkoli výše zmíněných výhod. Pravdou však je, že lze tento problém jedním způsobem vyřešit. Tím způsobem je mimořádné vložení prostředků do spoření před podáním žádosti o předdůchod, aby naspořená částka byla alespoň v minimální požadované výši.  

 Zdroj náhledové foto: Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.