Jaké jsou ceny advokátů – kolik zaplatíte

Soud

Přemýšlíte nad využitím služeb advokáta? Například při řešení sporu či jiné záležitosti, kde se bez vzdělaného právníka jen těžko obejdete? Pak určitě přemýšlíte také nad tím, kolik vás bude takový advokát stát. Předem je nutné říci, že advokát si může účtovat kolik jen chce – pokud má svůj ceník a účtuje si smluvní odměnu. Pokud si však nic nesmluvíte, nebo vám oznámí, že budete platit dle advokátního tarifu, což je časté, pak můžete vcelku lehce náklady odhadnout.

Účtování úkonů dle advokátního tarifu

Není vyloučené, že si advokát bude účtovat například hodinovou odměnu, vlastní ceník či paušální částku. Velmi často však účtuje dle předpisu – advokátního tarifu, a to za jednotlivé úkony. Účtuje-li si tedy advokátní tarif, je jeho odměna pevně stanovena. Cena se tedy počítá dle úkonů právní služby. Do těchto úkonů se dle § 11 advokátního tarifu počítá:

  • převzetí a příprava zastoupení (nebo obhajoby),
  • písemné podání soudu nebo jinému orgánu ve věci samé,
  • účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny,
  • jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny,
  • sepis odvolání či sepis jiného opravného prostředku (dovolání, návrh na obnovu řízení, popř. stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovení řízení apod.) či vyjádření se k takovému podanému opravnému prostředku protistranou.

Cena jednoho úkonu

Tyto úkony se pak sčítají dle toho, zda je advokát reálně učinil. Například pokud přijdete za advokátem s tím, že vám někdo dlužní nájemné a chcete jej žalovat, pak zpravidla půjde o tři úkony – převzetí věci, předžalobní výzva dlužníkovi, podání žaloby. Tyto úkony pak něco stojí. Jejich cena se určí dle předmětu řízení. Například u sporů o zaplacení částky je to takto:

Cena předmětu sporu Cena za úkon
Do 500 Kč 300 Kč
500-1000 Kč 500 Kč
1000-5000 Kč 1000 Kč
5000-10000 Kč 1500 Kč
10 000-200 000 Kč 1500 Kč a 40 Kč za každý započatý 1 000 Kč, o které se převyšuje částka 10 000 Kč
200 000-10 000 000 Kč

 

 

9 100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10 000 Kč

 

přes 10 000 000 Kč 48 300 a 40 za každých započatých 100 000 Kč.

 

Ve věcech ve vztahu k nemovitosti se pak určuje výše ceny za úkon dle ceny nemovitosti.

Trestní věci

Pokud jde o věc trestní, typický je například situace, kdy obviněný žádá advokáta o obhajobu, advokátní tarif, respektive cena za úkon je následující a odvíjí se od možného restu při tom kterém obvinění:

Případ Cena za úkon
Obhajoba – horní hranice trestu nepřevyšuje 1 rok 1000 Kč
Obhajoba – horní hranice trestu převyšuje 1 rok, ale nikoli 5 let 1500 Kč
Obhajoba – horní hranice trestu převyšuje 5 let, ale nikoli 10 let 2300 Kč
Obhajoba – delší trest nebo trest výjimečný 3100 Kč

 

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Zdroj: Vyhláška Ministerstva Spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif a http://www.law4u.cz/cz/cenik/advokatni-tarif/
Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.