Jaké daňové slevy lze letos uplatnit

Daně

Také vás čeká daňové přiznání? A pokud ne, určitě vám v zaměstnání daně řeší. Právě nyní je nejvyšší čas na to, podívat se, zda uplatňujete všechny daňové slevy, na které máte nárok. My se dnes právě na tyto daňové slevy podíváme. Pojďme tedy na to!

Sleva pro držitele ZTP/P

Držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na slevu ve výši 16 140 Kč za rok. Lze ji však nárokovat jen za ty měsíce, na jejichž začátku poplatník byl držitelem tohoto průkazu (za každý takový měsíc pak náleží sleva ve výši jedné dvanáctiny z 16140 Kč). Sleva se dokládá průkazem nebo rozhodnutím Úřadu práce o přiznání průkazu.

Sleva na vyživovaného manžela či manželku

Na vyživovaného manžela nebo manželku mají nárok (v obdobě partnera/partnerky) i registrovaní partneři. Nárok poplatníkovi vznikne, pokud s ním žije osoba (manžel, partner) ve společné domácnosti a její příjmy nepřesahují 68 000 Kč za rok. Výše slevy je pak 24 840 Kč. Je-li partner držitelem průkazu ZTP/P, je sleva 49 680 Kč. Nárok na slevu doložíte čestným prohlášením.

Slevy pro invalidy

Ti, kdož jsou v invalidním důchodě při invaliditě I. a II. stupně, mají nárok na slevu 2520 Kč za rok. Jde-li o invalidy III. stupně, sleva se zvyšuje na 5040 Kč za rok. Sleva se uplatňuje potvrzením o přiznání důchodu a potvrzením o výplatě důchodu od ČSSZ.

Sleva pro studenty

Studenti, jakožto daňoví poplatníci, mají nárok na slevu ve výši 4020 Kč za rok. Musí jít o osoby soustavně připravující se na budoucí povolání (tj. studium, u vysoké školy platí sleva pro prezenční distanční i kombinované studenty), kterým ještě nebylo 26 let. Studenti doktorského prezenčního studia si mohou připočíst slevu až do 28 let. Slevu prokážete potvrzením o studiu.

Sleva za umístění dítěte

U příjmů za rok 2021 si můžete odečíst nejvýše 15 200 Kč a příští rok (za příjmy za rok 2022) pak bude možné odečíst si maximálně 16 200 Kč. Konkrétní výše ale závisí na tom, kolik jste za rok 2021 zaplatili za školkovné pro dítě, které žije ve vaší společné domácnosti, přičemž slevu uplatňuje jen jeden z rodičů. Slevu prokážete potvrzením od provozovatele školky či obdobného zařízení.

Nová sleva – za zastavení exekuce

V prvním kvartálu letošního roku dochází k ukončení marných exekucí z bagatelních dluhů. Vztahovat se bude na bezvýsledně vedené exekuce, které jsou kvůli nemajetnosti dlužníka vymáhány déle než 3 roky a původní dluh nebyl vyšší jak 1500 Kč. Při zastavení exekuce dostanou oprávnění věřitelé za každou svou takto zastavenou pohledávku náhradu 30 % vymáhané pohledávky mimo příslušenství. Právě tato náhrada pak bude poskytována slevou na dani z příjmů. Využít se však bude moci až v roce 2023 při podávání daňových přiznání za rok 2021.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/danove-slevy-v-roce-2022/
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.