Jaká zákonná pravidla musíte dodržet při kácení stromu

Kácení

Na vašem pozemku si můžete dělat co chcete. Ano, i tak by mohlo znít obecné nastavení pravidel pro užívání vlastnického práva k vlastnímu pozemku. Tímto však popis vašich práv a povinností nekončí. Ve své svobodě nakládat s pozemkem jste omezen, a to jednak vlastnickými právy ostatních vlastníků sousedních pozemku, za druhé pak veřejnoprávní zákonnou úpravou. Dnes se podíváme na to, jaké pravidla musíte dodržet, když kácíte či naopak sadíte na svém pozemku stromy.

Kácení ovocných dřevin

Pokud kácíte na svém pozemku ovocné stromy, pak není problém. Platí totiž, že pokud vám rostou na pozemku, který se nachází v zastavěném území evidovaném v katastru, jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha či nádvoří, nemusíte při jeho kácení o nic úřady žádat.

Kácení ostatních stromů

Situace je však odlišná, pokud se nejedná o stromy ovocné, nýbrž o ostatní druhy stromů. Má-li dřevina obvod kmene více jak 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm nad zemí), pak musíte zpozornět. Dále níže uvedená pravidla platí i pro tzv. zapojené porosty dřevin přesahující plochu 40 metrů čtverečních. Pro obě tyto skupiny potřebujete povolení k pokácení. Povolení vydávají obecní úřady. Zde je tedy nutné adresovat žádost. V rozhodnutí může být dána žadateli lhůta pro kácení, jakožto i jiné podmínky. Úřad může také uložit, abyste provedli přiměřenou náhradní výsadbu či následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu (nejvýše 5 let).

Výsadba nových stromů a porostů

Druhou otázkou je pak výsadba nových rostlin. Jde o rozhodnutí každého vlastníka pozemku, musí však zvážit následky. Existuje zde totiž právní úprava, která následně bude chránit před porosty vlastníky sousedních pozemků v případě, že je budou stromy obtěžovat a zasahovat do výkonu jejich vlastnického práva. Je tedy dobré prostudovat si v občanském zákoníku úpravu takzvaných sousedských práv, která se nachází v části absolutních majetkových práv.

  • 1017 občanského zákoníku

(1) Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu.

Zdroj: https://www.novinky.cz/finance/clanek/financni-poradna-i-kaceni-ci-vysadba-stromu-na-vlastnim-pozemku-se-ridi-zakonem-40373129
Náhledové foto – Pixabay

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.