exekuce

Jaká jsou pravidla pro srážky ze mzdy při exekuci

Dnes si představíme pravidla pro situace, kdy jsou vám v rámci exekuce nařízeny srážky ze mzdy. Kolik si exekutor na vaše dluhy smí vzít a kolik vám naopak musí nechat? Jaká jsou pravidla v roce 2021?

Nezabavitelná částka v roce 2021

Prvním a klíčovým pojmem bude nezabavitelná částka. Jde o stanovenou peněžitou hodnotu, která vám za každých okolností musí zbýt. Pokud vám tedy exekutor sráží ze mzdy vaše prostředky, alespoň tuto částku vám musí nechat. V roce 2021 činí nezabavitelná částka 7872,85 Kč na dlužníka. Na každou další vyživovanou osobu se pak tato částka vypočítá jako 1/3 nezabavitelní částky na povinného dlužníka. Například pokud má dlužník, kterému je strhávána mzda v rámci exekuce, manželku a syna, pak bude nezabavitelná částka v rámci celé domácnosti 7872,75 (dlužník) + 2x (syn, manželka) 2624,25 Kč. Dohromady mu tedy musí na účtu exekutor nechat alespoň 13 121, 25 Kč.

Jak se exekuční srážky ze mzdy vypočítají

Jak se tedy srážky ze mzdy vypočtou? Srážky se provádějí až z čisté mzdy. Z čisté mzdy se odečte základní nezabavitelná částka (tedy nezabavitelná částka na dlužníka + nezabavitelné částky na vyživované osoby). Pokud tato čistá mzda bez základní nezabavitelné částky dělá 20 994 Kč nebo méně, pak se zaokrouhluje směrem dolů na číslo dělitelné 3 v celých korunách (1 nebo 2 Kč odečtené v rámci zaokrouhlení náleží dlužníkovi). Částka po odečtení nezabavitelných částek do částky 20 994 Kč se rozdělí na třetiny. Co je nad 20 994 Kč se sráží neomezeně.

Jak je naloženo s třetinami

Nezabavitelné částky se nesráží. Vše nad hodnotu 20 994 Kč (částka čisté mzdy bez nezabavitelných částek) se sráží. Peníze odpovídající hodnotě rozdílu čisté mzdy po odečtení nezabavitelných částek do 20 994 Kč se dělí na třetiny:

  • třetina se sráží pro účely vydobytí nepřednostních pohledávek (a přednostních pokud k jejich uspokojení nestačí druhá třetina)
  • třetina se sráží pro vydobytí přednostních pohledávek – nejsou-li takové, je tato druhá třetina vyplacena povinnému dlužníkovi.
  • třetina se vždy vyplatí povinnému.

Částka, která vám tak vždy musí zůstat je součet nezabavitelných částek a třetí třetiny (či třetí a druhé, nejsou-li zde přednostní pohledávky) z částky, kterou vypočtete jako rozdíl mezi čistou mzdou po odečtení nezabavitelných částek a částky 20 994 Kč.

Zdroj úvodní fotografie: Pixaba.com

 

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *