Jak zjistit, zda jste v exekuci

Dnes se podíváme na to, jak si prověřit své obchodní partnery, jiné osoby, s kterými přicházíte do styku, nebo například i sebe sama. Řeč bude o tom, jak zjistit, zda je někdo v exekuci. Pomoci nám mohou databáze a seznamy dlužníků.

Centrální evidence exekucí

Jde o největší dlužnickou databázi a soudní exekutoři jsou povinni do této databáze zapisovat data o osobách, proti nimž se exekuce vede. Nejlepší cestou, jak z této databáze dostat informace je získat výpis. Vyhláška ministerstva spravedlnosti tuto službu zpoplatňuje, o výpis však může zažádat jakákoli právnická či fyzická osoba. Výpis dostanete na pobočce exekutorské komory nebo na české poště za 50 Kč na jednu stránku. Máte však možnost také elektronického náhledu za 60 Kč bez ohledu na počet stran. Nutno podotknout, že evidence ukazuje pouze právě probíhající řízení, nikoli tedy již ta skončená. Dále zde nejsou exekuce pohledávek státních orgánů, například ČSSZ či jiných orgánů.

Soudy

V jistém ohledu vám mohou pomoci také soudy, každý z nich je totiž povinen vést evidenci řízení, které byly či jsou vedeny. Osoba má právo dostat od soudu informace o všech exekučních řízeních, které proti němu byly veden, nebo kterých se účastnil. K tomuto slouží výpis z evidence vedených soudních řízení. Z tohoto dokumentu tak lze vyčíst i historie osoby, jeho obchodní partneři či věřitelé a podobně.

SOLUS

Pravděpodobně nejznámější registr dlužníků u nás – SOLUS. Tento registr vede ty osoby, které jsou v prodlení se splátkami svých závazků. Výpis můžete získat za poplatek do 250 Kč, kdy záleží na formě a typu výpisu, a to na webu této společnosti. Stejně tak lze získat elektronický výpis s aplikací pro mobilní telefon. SOLUS nabízí mimo svůj registr také prohlížení centrální evidence exekucí a insolvenční rejstřík.

Zdroj: https://dostupnyadvokat.cz/blog/jak-zjistit-zda-jste-v-exekuci, https://www.exekuceinfo.cz/pruvodce/jak-zjistit-exekuci

Náhledové foto – Pixabay