Jak vysoký je plat poslance

01_kalkulacka

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou již minulostí a my máme 200 nových zákonodárců dolní parlamentní komory. Dnes se zaměříme na to, jaké jsou jejich platy a dle čeho se určují. Pojďme tedy na to!

Výpočet poslaneckého platu

Výše platu, který pobírají poslanci se odvíjí od takzvané platové základny. Její výše dělá pro poslance 84 060 Kč. Zároveň platí i pro senátory a členy vlády. Například pro soudce je tato platová základna vyšší a děla 100 872 Kč. Tato platová základna se získává z průměrné hrubé měsíční nominální mzdy v soukromé sféře a tato úprava se řídí zákonnými pravidly. Často se však platy ústavních činitelů upravují či zmrazují, takže často neodpovídají údajům v ekonomice.

Výše platu poslance

Tato platová základna se pak násobí koeficientem. Tento koeficient pro poslance je ještě dále zvyšován dle toho, jakou funkci poslanec zastává. Platová základna se vynásobí platovým koeficientem a zaokrouhlí se na celé stokoruny nahoru. To vše dle zákona číslo 236/1995 Sb. Základní platový koeficient je 1,08. Platová základna se tedy pro „obyčejného“ poslance násobí 1,08. Pro další funkce pak následovně:

  • místopředsedovi podvýboru číslem 1,19,
  • místopředsedovi výboru, předsedovi podvýboru číslem 1,3,
  • předsedovi výboru číslem 1,52,
  • místopředsedovi Sněmovny číslem 2,06,
  • Předsedovi Sněmovny číslem 2,9.

Výsledná částka platu poslance

Jak tedy vypadají skutečné částky, které přijdou danému poslanci na účet? Výsledky jsou následující. Řadový poslanec bez dalších výše uvedených funkcí v rámci poslanecké sněmovny pobírá základní plat bez náhrad 90 800 Kč. Dalším funkcím pak náleží:

  • místopředsedovi podvýboru 100 100 Kč,
  • místopředsedovi výboru, předsedovi podvýboru 109 300 Kč,
  • předsedovi výboru 127 800 Kč,
  • místopředsedovi Sněmovny 173 200 Kč,
  • Předsedovi Sněmovny číslem 243 800 Kč.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/kolik-berou-poslanci/
Náhledové foto – Pixabay

 

 

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.