Jak vybrat IT řešení pro střední firmu

IT system

Volba toho správného IT řešení optimálního pro firmy a podniky střední velikosti vyžaduje správný personál a nástroje k zajištění ziskovosti a udržitelnosti společnosti. Nejedná se jenom hardwarové prostředky, síťovou infrastrukturu a koncová zařízení. Stále větší roli hrají podnikové informační systémy (ERP), software pro řízení vztahu se zákazníky (CRM), zajištění IT bezpečnosti a mnoho dalšího.

Úvahám o komplexním návrhu IT řešení byste měli „předřadit“ zamyšlení o strategii, procesech a také slabinách vaší společnosti. Zkuste se zaměřit na tyto aspekty:

 • Koordinace pracovních týmů – jakmile váš podnik začne rozšiřovat výrobu, začnou narůstat počty členů jednotlivých týmů, což může vést ke zhoršení komunikace a synchronizace mezi jednotlivými týmy nebo podnikovými odděleními. Ztráta efektivity a nedostatečná organizace práce může vést k propadu kvality produktu a CLTV.
 • Mapování a důsledné dodržování podnikových procesů – provozní procesy by měly být nervovým systémem každé moderní společnosti. Mnohdy však nejsou ani správně zmapované, ani důsledně dodržované. S růstem podniku musí vedoucí pracovníci nejen čelit dlouhému seznamu procesů, které je třeba restrukturalizovat, ale musí také sledovat všechny týmy oddělení. Jen tak mohou zajistit uspokojení potřeb zákazníků a dodržování nově stanovených postupů.
 • Sledování zákaznických potřeb – s postupným růstem střední firmy roste ruku v ruce i odpovědnost vůči dodavatelům, a především zákazníkům.
 • Marketingové aktivity – prostředky, které vynakládáte na marketing mohou být vysoké, nicméně jde o více než nutnou investici do udržení a vylepšování pozice vaší značky, budování věrnosti spotřebitelů a získávání nových zákazníků. Z tohoto důvodu může investování malého počtu nástrojů a prostředků na jeho rozvoj omezit či zastavit růst společnosti.

Jaké softwarové nástroje vám pomůžou

Nástroje pro sledování a řízení se mohou stát významnými pomocníky pro zachování stability a růst vaší společnosti. Zároveň snižují zátěž vašich zaměstnanců a zabraňují únikům peněz v důsledku neadekvátních procesů nebo nedodržování postupů.

Pokud jsme výše konstatovali, že podnikové procesy jsou jakousi centrální nervovou soustavou vaší společnosti, pak nezbývá dodat, že pomyslným mozkem bude potom informační systém pro řízení podnikových zdrojů, tedy ERP systém.

Co je ERP systém?

ERP systém je ideální nástroj pro řízení podniku, a to především díky automatizaci podnikových procesů. ERP systém si můžete představit jako obrovskou databázi, která pomocí utilit propojuje celou firmu specializovanými volitelnými moduly, jako jsou:

 • skladová evidence,
 • finance, účetnictví a controlling,
 • řízení nákupu a logistiky,
 • řízení výroby,
 • údržba zařízení,
 • prodej a marketing,
 • řízení jednotlivých projektů a
 • mnoho dalších, více specializovaných modulů.

Velkou výhodou ERP systémů je centralizace dat, a tedy podpora spolupráce napříč různými odděleními firmy. Tím z velké části minimalizujete či přímo eliminujete rizika zmíněná v úvodním odstavci.

Výstupem z ERP je potom podrobná analýza dat exportovaná do přehledových zpráv. Na základě těchto reportů poskytuje ERP vedení podniků neustálý přehled o klíčových metrikách, jako jsou celkové tržby či konverze. Z těchto informací můžete snadno analyzovat problémy s výkonem a navrhovat potřebná opatření – v konečném důsledku tedy optimalizujete generované zisky. Pokud implementujete ERP, bude vaše společnost lépe přizpůsobená současným potřebám podnikání a průmyslu.

Tip: Přečtěte si další informace o ERP systémechdalší informace o ERP systémech a přehledový souhrn klíčových vlastností a funkcí ERP systémů.souhrn klíčových vlastností a funkcí ERP systémů.

Řízení zákaznických vztahů

Pro řízení vztahů se zákazníky a na marketingové aktivity použijte CRM systém. CRM systémy spravují obchodní procesy a procesy pro řízení interakcí společnosti se současnými a potenciálními zákazníky. Pomáhají poznat, pochopit a předvídat potřeby zákazníků, zjednodušují a vylepšují komunikaci se zákazníky.

Jedná se téměř o „povinný software“ pro středně velké firmy. I CRM můžeme chápat podobně, jako je tomu v případě ERP, jako centralizovanou platformu. Základními nástroji CRM systému jsou správa kontaktů a sada nástrojů pro komunikaci se zákazníky. Mezi sofistikovanější nástroje CRM systému patří analytika, reporting, a především automatizace a synchronizace marketingu, sales a dalších zákaznicky orientovaných služeb.

IT bezpečnost a její význam

Přestože uvádíme zabezpečení systémů až na posledním místě, měli byste ji mít na místě prvním. Až 60 % malých a středních podniků ukončí svoji činnost v důsledku úniku firemních dat. Hodnotu těchto dat si vedení podniku přitom uvědomí bohužel až v případech, kdy dojde k jejich odcizení.

Prevenci úniku dat ze společnosti pak kromě spolehlivého antiviru poskytuje rovněž DLM systém, který u nadefinovaných rizikových oblastí dokáže určit potenciální nebezpečí – tedy vytyčit veškeré krizové scénáře, které by mohly vyústit ke ztrátě dat. Na základě těchto scénářů pak nabízí či nastavuje opatření, jež umožní úniku dat předcházet.

Zdroje info: https://www.algotech.cz/podnikovy-informacni-system/

https://www.algotech.cz/novinky/2022-02-21-klicove-vlastnosti-a-funkce-erp-systemu

Náhledové foto: Canva

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.