Důchodce čeká další mimořádná valorizace penzí

01_duchod

Již potřetí v tomto roce čeká české penzisty zvýšení jejich důchodů. Jde o automatickou valorizaci ze zákona, o které rozhodne vláda, a je spojena se současnou vysokou inflací. Kolik navíc tato mimořádná valorizace důchodů důchodcům přinese?

O kolik se penze zvýší

Ceny rostou rychle, a to kvůli mimořádně vysoké inflaci v ekonomice. Právě tato inflace pak aktivuje automatické valorizace důchodů. To bude případ i současné doby. Po pravidelné roční valorizaci a první mimořádné valorizaci důchodů v tomto roce tak půjde již o letošní třetí zvýšení penzí. V součtu všech těchto valorizaci, tedy i té budoucí, by se měly důchody zvýšit průměrně o 2500 Kč. U této valorizace, která nás čeká by pak mělo jít o růst 700 Kč u průměrného důchodu. Zvyšovat by se měly od září a zvýšení by mělo dělat 5,2 %.

Kdy se aktivuje mimořádná valorizace důchodů?

Jak bylo již zmíněno jde o automatické zvýšení důchodů. A to nejen starobních, ale všech. Tedy i pozůstalostních či invalidních. Pokud je v ekonomice růst cen nejméně 5 % oproti měsíci, který byl zohledněn předchozí valorizací, pak se dle § 67 zákona o důchodovém pojištění aktivují podmínky pro mimořádnou valorizaci. Samotné naplnění podmínek pro mimořádnou valorizaci důchodů však nestačí. Po naplnění zákonných předpokladů totiž o mimořádné valorizaci musí rozhodnout vláda nařízením, a to do 50 dní od měsíce, kdy inflace překročila 5 %. Dle vyjádření ministerstva práce a sociálních věcí by měla vláda. Zvýšení by mělo platit od září tohoto roku.

Výpočet výše valorizace

A kolik mimořádná valorizace dělá? Jde o právě tolik procent, kolik dělal růst cen v měsíci, ve kterém byla podmínka pro aktivaci valorizace splněna. Tentokrát tedy půjde o již zmíněné 5,2 %. O tolik se však zvýší pouze procentní výměra důchodu, tedy jedna ze dvou částí. Celkový důchod se tedy nezvyšuje o 5,2 %. Základní výměra, druhá z částí, ze kterých se skládá celkový důchod, je pak pro všechny stejná a mimořádná valorizace ji nezvyšuje.

Zdroj: https://www.e15.cz/zvyseni-duchodu-valorizace-zari-2022, https://www.mesec.cz/clanky/druha-mimoradna-valorizace-duchodu-v-roce-2022/, https://www.mesec.cz/clanky/druha-mimoradna-valorizace-duchodu-v-roce-2022/?utm_medium=kolotoc-header&utm_source=mesec-cz&utm_campaign=druha-mimoradna-valorizace-duchodu-v-roce-2022

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.