Jak si změnit jméno nebo příjmení? A kolik to bude stát?

01_jmeno

Změnu příjmení novomanželky po svatbě bereme jako přirozenou věc (byť to samozřejmě není nic povinného). Důvodů pro změnu příjmení či křestního jména může být ale mnohem více. Náš právní řád změnu křestního jména i příjmení umožňuje, je ale potřeba splnit všechny zákonem dané podmínky. Jaké to jsou? A je změna jména spojena s nějakými finančními náklady?

Změna jména a příjmení

Jak již bylo naznačeno, zákon č. 3001/200 Sb. o matrikách, jménu a příjmení změny umožňuje. Vždy se tak děje na základě žádosti fyzické osoby nebo zákonného zástupce nezletilé osoby podávané na matriční úřadě v místě, kde je daný člověk hlášen k trvalému pobytu. Žádat lze o změnu křestního jména, příjmení i obou jmen současně. Tato žádost podléhá schválení a matrika musí změnu povolit. Učiní tak ve chvíli, kdy ke změně shledá důvody. Jaké?

02_jmeno

Foto: Pixabay

Kdy je změna povolena?

Mezi případy, kdy je změna jména povolena vždy, je případ, kdy žadatel prokáže, že zahájil léčbu pro změnu pohlaví. Jako další důvodu pro změnu jména jsou akceptovány situace, kdy je příjmení žadatele hanlivé, směsné, nebo pro změnu existuje jiný vážný důvod (např. objektivní spory v rodině).

Pozor je třeba si dát ve chvíli, kdy se žadatel nachází ve stavu manželském. V takovém případě je změna příjmení možná pouze se souhlasem druhého z manželů, neboť změna se automaticky dotkne obou manželů i společných dětí.

Změny matrika nepovolí, pokud osoba mužského pohlaví žádá o změnu křestního jména na ženské a naopak (vyjma případu změny pohlaví). Stejně tak nebude akceptována změna jména na křestní jméno neexistující, zkomolené nebo domácké. Jméno si nelze změnit ani tak, aby se dotyčný jmenoval stejně jako jeho sourozenec.

Jedná se samozřejmě o nejčastější případy a praxe přináší i další, specifické situace. Důležité ale je, že vždy má poslední slovo matrika, na jejímž rozhodnutí  závisí, zda bude změna povolena či nikoliv.

Kolik stojí změna jména?

Svatba, rozvod, změna jména osvojených dětí nebo změna pohlaví… to jsou situace, kdy je změna jména osvobozena od jakýchkoliv poplatků.

V jiných případech, které ale úřad uzná jako objektivní ˇ(směšné nebo hanlivé příjmení apod.), je se změnou spojen poplatek 100 Kč. Ve všech ostatních případech zaplatí žadatel 1000 Kč. Je třeba ale počítat i s dalšími náklady např. při výměně dokladů a nutnosti oznámit změnu v bance, na zdravotní pojišťovně apod.

Zdroj informací: https://www.mvcr.cz/clanek/jmena-a-prijmeni-zmena-jmena-a-prijmeni.aspx

Náhledové foto: Pixabay

Peníze mě vždy fascinovaly. O své zkušenosti se s vámi rád podělím.