hospice-1821429_640

Jak se vyrovnat s péčí o postiženého člena rodiny

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Opravdu velké množství rodin, které pečují vážně nemocné dítě, bojuje s akutním nedostatkem peněz. To totiž vyžaduje celodenní pozornost, takže často dojde k výpadku jednoho z příjmů. Rodinnému rozpočtu pak samozřejmě neprospívají ani vysoké náklady na léčbu. Pomocnou ruku v této tíživé životní situaci podává zejména stát.

Rodiny s nemocným dítětem potřebují pomoc

Podle studie nadace Dobrý Anděl představují průměrné roční náklady na starost o nemocné dítě 135 tisíc korun. To je skutečně vysoká částka s ohledem na to, že jeden z rodičů musí zůstat s dítětem doma, jelikož vyžaduje celodenní péči. Jakým způsobem tedy situaci řešit? Nabízí se jich hned několik.

V prvé řadě můžete využít sociálního poradce na webových stránkách Úřadu práce ČR. Ten posoudí závažnost stavu nemocného dítěte a pomůže pro něj získat průkaz osoby se zdravotním postižením. Ty existují hned tři:

  • průkaz TP
  • průkaz ZTP
  • průkaz ZTP/P

Dítě díky jednomu z těchto průkazů získá slevu na jízdné či nejrůznější slevy na vstupenky. V případě nejtěžšího postižení dítěte mají rodiny nárok na daňovou úlevu 2 534 korun měsíčně.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Příspěvky na péči,  mobilitu a zvláštní pomůcku

Příspěvek na péči poskytuje stát dětem od jednoho roku, ale i dospělým osobám, které jsou dlouhodobě závislé na péči druhých. Při posuzování žádosti o tento příspěvek se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby jako mobilitu, orientaci, komunikaci, stravování, oblékání a obouvání, tělesnou hygienu, výkon fyziologické potřeby, péči o zdraví či další osobní aktivity. Výše příspěvku se pohybuje od 3 300 Kč do 19 200 Kč měsíčně.

Příspěvek na mobilitu, který je určen pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, představuje částku 500 Kč měsíčně spojenou s nutnou dopravou v daném měsíci.

Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen pro děti od jednoho roku se sluchovým či zrakovým postižením, ale také těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. Žadatelům je možné vyplatit maximálně 400 tisíc na výstavbu plošiny, 200 tisíc zas poslouží pro nákup speciálního vozidla. Seznam dalších pomůcek udává vyhláška č. 388/2011 Sb.

Mimořádnou okamžitou pomoc pak mohou získat rodiče ve hmotné nouzi. Výše této dávky se liší podle konkrétní situaci, jichž je popsáno celkem šest.

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *