Jak se bránit, když vám vadí sousedovo AirBnb

02_dovolena

Pokud váš soused soustavně krátkodobě pronajímá svůj byt, který s vaším sousedí, například přes aplikaci AirBnb, pak to apriori nemusí znamenat problémy. Může se však stát, že provoz a časté změny obyvatel bytu mohou v bytovém domě vadit. Jak se tedy bránit?

Když jde o družstevní bydlení

Pokud jde o družstevní byty, tedy o situaci, kdy byty jsou ve vlastnictví družstva, jako právnické osoby a jednotliví družstevníci jsou v bytu jen v nájmu, je situace pro provozovatele AirBnb složitější. Naopak, jste-li obyvatelem družstevního bytu, kterému vadí sousedovo AirBnb, pak máte více možností, jak se brát o svá práva. Bytové družstvo totiž primárně slouží k uspokojování bytových potřeb svých členů. Pokud však majitel pronajímá svůj družstevní byt, jde technicky o podnájem (nájem bytu nájemcem). K podnájmu je nutný souhlas představenstva družstva. Není-li tento souhlas udělen, jde o porušení stanov družstva. To tedy může v konečném důsledku znamenat i vyloučení z družstva.

Když jde o vlastní byt

Může se však stát, že byt je v osobním vlastnictví toho, kdo v něm služby AirBnb provozuje. Pak je situace pro ochranu sousedů složitější, vlastník bytu má zase větší volnost. Předpokládejme, že jde zpravidla o situace, kdy je v bytovém domě tolik jednotek, že je zde společenství vlastníků jednotek. Takzvané SVJ. Jde však o vlastnictví bytu, a proto vlastník bytu nepotřebuje žádný souhlas ze strany SVJ. Nelze jej ani nijak vyloučit. Vlastník jednotky má však ze zákona povinnost oznámit SVJ, že přenechal byt k užívání jiné osobě, pokud jde o dobu, která je v souhrnu delší než tři měsíce. Tohoto oznámení se lze ze strany SVJ domáhat i soudně.

Jak se dále bránit

Stejně tak je možné vyvíjet ze strany SVJ aktivitu na stavebním úřadě, aby tento provedl posouzení, zda nebyl změněn původní účel bytových prostor tímto sdílením. Lze si však ve stanovách SVJ vymínit, že je potřeba oznamovat a žádat o souhlas jakékoli přenechání bytu třetí osobě. Jinak lze ještě obecně uvést, že se lze bránit obecnou žalobou sousedů, pokud se cítí zkráceni na svých právech. Zde bude však důležité, aby omezení vyplývající z AirBnb bylo natolik velké a nepřiměřené okolnostem a místním poměrům, aby soud uložil vlastníkovi jednotky zdržení se provozu Airbnb.

Zdroj info: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/airbnb-problemy-reseni-bytova-druzstva-svj.A210709_082229_viteze_frp
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/analyza-airbnb-v-cesku-je-byznys-na-ktery-doplacime-vsichni-40308029

Náhledové foto: Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.