Jak poznat návratnost investice

Poznat, jestli se vám investice vyplatí, je neskutečně důležité pro každého podnikatele. Dá se říct, že se jedná o rozhodující faktor při začátku jakéhokoli byznysu. Výnosnost neboli cizím slovem rentabilita se pozná hlavně podle hrubého č stého výnosu. Musíte přitom logicky počítat především s celkovými náklady, jež se budou vztahovat k vaší podnikatelské činnosti. Ne každé podnikání je opravdu maximálně nákladné a u některého byznysu se fakticky vůbec nepočítá s tím, že byste museli nějaké finanční prostředky na výdaje vynakládat.

Hrubý výnos a jeho výpočet

Hrubý výnos se počítá jako poměr celkového zisku vzhledem k tomu, jaké jste museli vynaložit finanční prostředky. Obvykle se vyjadřuje jako procentuální sazba. Typické je zejména počítání hrubého výnosu u nemovitosti, kterou pronajímáte. Právě tady se můžete dostat na hrubý výnos v případě, že počítáte náklady na provoz nemovitosti a také samozřejmě zisk, který plyne z daných nájemníků.

Pozor na finanční náklady

Vysoké mohou být především finanční náklady. Jde v podstatě o všechny peníze, které s provozem nemovitosti jakkoli souvisejí. V první řadě je třeba započítat zejména celkovou sumu, kterou za koupi nemovitosti utratíte. Tento výdaj je absolutně nejvyšší. Dále je třeba myslet na celkový provoz daného objektu. Hradit je nutné hlavně inkasní platby složené z finančních prostředků za plyn, elektřinu a další záležitosti.

Investovaný čas

V potaz bychom měli brát i investovaný čas, který strávíte třeba uháněním konkrétního nájemníka vaší nemovitosti. Ten vám může volat klidně i kvůli takové banalitě, kterou představuje například prasklá žárovka anebo jiné zbytečnosti, které si může sám nájemník vyřešit sám. Zapomenout nelze ani na spousty různých administrativních úkonů, které jsou jakkoli spjaty s vaším vlastnictvím. Pokud je chcete řešit, bude vás to stát čas.

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.