Platba

Jak platí sociální pojištění zaměstnanci a jak OSVČ?

Víte, kolik se vám strhne z platu na sociální pojištění nebo kolik musíte zaplatit na povinných sociálních zálohách jako OSVČ?  Pokud ne, pozorně čtěte další řádky! Od letošního roku 2019, navíc došlo k několik změnám v pravidlech pro platby sociálního pojištění.

Sociální pojištění a zaměstnanci

U zaměstnanců je sociální pojištění strháváno z platu.  Jedná se o tzv. sociální odvody, které jsou tvořeny 6,5 % ze mzdy a 25% z hrubé mzdy.  Část z hrubé mzdy platí zaměstnavatel, z toho ještě 21,5 % jde na důchodové pojištění, 2,3 % na nemocenské pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti.  Dle těchto odvodů a jejich výše se počítají sociální dávky jako je starobní důchod i nemocenská.  Díky tomu, že část odvodů u zaměstnanců platí zaměstnavatel, se odvádí zaměstnanci do důchodového systému více než OSVČ. To znamená, že zaměstnanci mají pak vyšší přiznané důchody.

Sociální pojištění a OSVČ

OSVČ si platí sociální pojištění v rámci tzv. povinných záloh. Celkem zaplatí 29,2 % z vyměřovacího základu s tím, že 28% jde na důchodové pojištění a 1,2 % na státní politiku zaměstnanosti.  OSVČ se může ještě přihlásit k dobrovolnému placení nemocenského pojištění, pak platí ještě z vyměřovacího základu 2,3 % navíc. V praxi to vypadá tak, že v prvním roce podnikání OSVČ platí minimální povinné zálohy a další roky už platí zálohy z dosaženého zisku. Pokud se jedná o OSVČ jako vedlejší činnost, zálohy na sociální pojištění se počítají ze skutečně dosaženého zisku, ale výše minimální povinné zálohy nemusí být dodržena. Při nízkém zisku se totiž povinné zálohy vůbec neplatí.

Změny v platbě od roku 2019

Od roku 2019 došlo u sociálního pojištění k několika změnám a to v souvislosti s novelou zákona č. 589/ 1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tou nejzásadnější změnou je posunutí doby splatnosti, kdy musí osoba zálohy zaplatit. Splatnost do 20. následujícího měsíce se změnila na splatnost už během měsíce, za který má být záloha zaplacena. Další novinkou je, že OSVČ mají možnost při zahajující činnosti si odložit první splátku na další měsíc. Od roku 2019 se také případné penále nebude počítat, pokud zaplatí OSVČ splátku do konce následujícího měsíce, než ji měl zaplatit.

Peníze jsou důležité. Skoro jako zdraví. Proto vám v této oblasti zkusím poradit.

4 komentáře

  1. vladimír jung Odpovědět

    mám dotaz kolik budu platit sociální když budu podnikat při duchodu. děkuji za odpověd.

  2. Karolína Odpovědět

    souhlasím s Petrem, každý to může zkusit, pak budou jinak mluvit. Je rozdíl být velký podnikatel s mnoha zaměstnanci a je rozdíl být malý živnostník.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *