Jak na rekonstrukci střechy z pohledu dotace v České republice

Rekonstrukce střechy

Rekonstrukce střechy může být nákladným podnikem, avšak díky možnostem dotací v České republice lze část nákladů efektivně pokrýt. V tomto článku se zaměříme na aktuální možnosti dotací v roce 2024/2023, jaké podmínky je nutné splnit pro získání finanční podpory a jak následně dotaci uplatnit. Zahrneme také doporučení materiálů a technologií, které jsou dotacemi podporovány.

Základní přehled dotací

V České republice existuje několik programů, které podporují rekonstrukci střech v soukromých i veřejných objektech. Tyto programy jsou často zaměřené na zlepšení energetické efektivity a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Nové Zelené úsporám

Program Nové Zelené úsporám je jedním z hlavních zdrojů dotací pro rekonstrukci střech. Podporuje instalaci střech s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi a využití solárních panelů.

  • Podmínky získání dotace – Pro získání dotace je nezbytné, aby rekonstrukce splňovala určité energetické standardy a produkty použité při rekonstrukci musí být zařazeny na seznamu doporučených materiálů.
  • Výše dotace – Dotace může pokrývat až 50% nákladů na rekonstrukci, maximálně však určitou fixně stanovenou částku.
  • Postup žádosti – Žádost o dotaci se podává elektronicky přes systém poskytovatele dotace. Je nutné přiložit projektovou dokumentaci a doklady prokazující splnění podmínek programu.

Rekonstrukce střechyFoto: Pixabay

Dotace z operačních programů

Regionální operační programy nabízejí dotace na rekonstrukce střech v rámci projektů zaměřených na energetickou efektivitu a obnovitelné zdroje.

  • Cílové skupiny – Dotace jsou dostupné pro obce, podnikatele i neziskové organizace.
  • Podmínky pro získání – Projekty musí splňovat specifické cíle programu, jako je snížení energetické náročnosti budov.
  • Jak žádat – Žádosti se obvykle podávají přímo k regionálním radám, které programy spravují.

Materiály a technologie podporované dotacemi

Při výběru materiálů pro rekonstrukci střechyrekonstrukci střechy  je hlavní zvolit ty, které jsou uznány pro získání dotací. Zde je přehled doporučených materiálů a technologií. Vždy je dobré hlavně konzultovat materiál s firmou, která vám povede opravu. 

Materiál / Technologie Možná dotace Poznámky
Tepelná izolace Až 50% nákladů Musí splňovat určitou hodnotu tepelného odporu.
Solární panely Specifická částka Podpora závisí na kapacitě instalace.
Zelené střechy Variabilní Podporuje biodiverzitu a zlepšuje izolaci.

Postup při žádání o dotaci

  • Příprava projektu – Než podáte žádost o dotaci, je důležité připravit kompletní projektovou dokumentaci, včetně výběru materiálů a odhadů nákladů.
  • Podání žádosti – Žádost spolu s potřebnou dokumentací se podává prostřednictvím oficiálních kanálů vybraného dotace poskytujícího programu.
  • Realizace projektu – Po schválení dotace můžete přistoupit k realizaci projektu. Je důležité dodržet všechny podmínky stanovené v rámci dotace.

Zdroje info: Autor, strechy-novak.cz

Náhledové foto: Pixabay

Dotace, Dotace na střechy, Střechy, Rekonstrukce střech, Rekonstrukce střechy

Radek Štěpán

Peníze mě fascinují a zajímají. Něco o nich vím a rád se s vámi o vše podělím.