Jak mohou invalidní důchodci ovlivnit budoucí starobní penzi

01_duchod

Pokud pobíráte invalidní důchod, během této doby můžete několika skutečnostmi také ovlivnit budoucí výši vašeho starobního důchodu. Jak? Na to se dnes společně zaměříme, invalidní a starobní penze spolu totiž velmi souvisí. Pojďme tedy na to!

V 65 letech jeden důchod nahradí druhý

Zákon o důchodovém pojištění ve svém § 38 stanoví, že nárok na invalidní důchod vznikne pojištěncům, kterým není 65 let a více. Pokud tedy dosáhnete hranice 65 let, váš nárok na invalidní důchod zaniká. Stupeň invalidity nerozhoduje. Na druhou stranu vám však vzniká nárok na penzi starobní, a to ve stejné výši, jako byl váš dosavadní invalidní důchod. Navíc je tento proces automatický, nemusíte tedy nikde zvlášť žádat.

Máte nárok i na obecný důchod

Vedle výše popsané situace, kdy vám vznikne nárok na starobní důchod ve výši předešlého invalidního důchodu, vám však, například podle Jiřího Šafaříka, důchodového auditora, který se vyjádřil pro server měšec.cz, vzniká nárok na důchod starobní – obecný. Tedy ten, který je ovlivněn vašimi předchozími výdělky a účasti na pojištění. Na rozdíl od starobního důchodu, který nahrazuje ten invalidní, je však potřeba o tento obecný důchod zažádat. Dále platí, že starobní důchod pojištěnce, který pobírá či pobíral invalidní důchod, nesmí být stanoven z nižšího výpočtového základu, jako je základ stanovený osobním vyměřovacím základem dřívějšího invalidního důchodu. Co to znamená? Pokud by obecný starobní důchod, o který zažádáte, byl nižší než ten, který vám nahradil v 65 letech invalidní důchod (či pokud žádáte ještě za pobírání invalidního důchodu, tak nižší než stanovený invalidní důchod), bude vám stále vyplácena částka jako u invalidního důchodu. Byl-li by však nově vypočtený obecný starobní důchod vyšší, pobíráte jej.

Jak mít co nejvyšší důchod

V tomto případě ovlivňují výši konečného důchodu dvě věci. První je doba pojištění, druhou pak výpočtový základ. Měli byste si tedy ohlídat dobu pojištění a eliminovat neevidované doby. Stejně tak byste měli omezit náhradní doby pojištění, ty se totiž v budoucnu budou při výpočtu penze redukovat na 80 %. Pokud se jeví jako velice pravděpodobné, že ve vašem případě nebude výpočtový základ obecného starobního důchodu vyšší, než byl u invalidního důchodu, vyplatí se omezit příjmy, ze kterých se odvádí důchodové pojištění. Nejspíše by totiž nezvýšili vyměřovací základ natolik, aby jste se dostali nad úroveň stávajícího invalidního důchodu.

Zdroj: https://www.mesec.cz/clanky/jak-se-maji-chovat-invalidni-duchodci-aby-dosahli-na-co-nejvyssi-starobni-penzi/, https://www.cssz.cz/invalidni-duchod

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.