nájem

Jak je to s úroky z prodlení u nájemného

Pokud někomu najímáte byt, určitě vás při uzavírání smlouvy může napadnout, jak se efektivně bránit pro případ, že nájemník v budoucnu nebude platit dohodnuté nájemné, respektive bude s jeho úhradou v prodlení. Lze použít si smluvit úroky z prodlení u nájemného? Na to se dnes podíváme.

Smluvní pokuta

Zákon zakazuje ujednání smluvní pokuty u smlouvy o nájmu, pokud je účel smlouvy zajištění bytových potřeb nájemce či i členů jeho rodiny. V takovém případě si tedy nemůžete ujednat smluvní pokutu. Respektive, pokud ji sjednáte, půjde o zdánlivou část smlouvy a nebude se k ní přihlížet. Dle Nejvyššího soudu České republiky se tento zákaz vztahuje i na smluvní úroky z prodlení. Ani ty si takto nelze sjednat, jelikož účel a význam smluvního úroku z prodlení je vlastně totožný s účelem smluvní pokuty. Zákaz se tak použije analogicky. Sjednání klauzule, která by tento institut obsahovala, by se dalo subsumovat pod skutkovou podstatu § 2239 občanského zákoníku – obcházení zákonného zákazu.

Úroky z prodlení však můžete požadovat

Pokud se váš nájemce však nějakou dobu nemá k zaplacení nájemného, určitě to neznamená, že mu nemůžete za toto prodlení nic účtovat. Lze mu totiž dát k úhradě částku, která odpovídá zákonnému úroku z prodlení. Na tento úrok máte nárok. V souladu s obecnou normou v § 1970 občanského zákoníku určuje tuto hodnotu vládní nařízení.

Důvod zákonných zákazů?

Proč si vlastně nelze sjednat smluvní pokutu či úroky z prodlení stejně volně jako u jiných závazků? Pravdou je, že tyto soukromoprávní instituty mají motivovat dlužníka (nájemce), aby dluh splnil. Další pravdou však také je, že důležitým principem soukromého práva u nás v současnosti je i ochrana slabší strany. V tomto případě je nájemce slabší strana in abstracto. Tedy jen z titulu toho, že je nájemce. Právě proto jsou zakázaná tato ujednání. Tedy smluvní pokuta a analogicky a výkladem nejvyššího soudu i úroky z prodlení u nájemní smlouvy, jejíž předmětem je nemovitost určená k bydlení.

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *