Jak finančně přežít covid-19

Koronavirus

Covid-19 bohužel zabíjí každý den vyšší řády desítek lidí v České republice. Stejně tak však škodí covid-19 i živobytí dalších lidí. Ekonomické komplikace s koronavirem spojené zejména se zavřením obchodů, nejistou budoucností a sníženou poptávkou, ovlivňuje v podstatě každého. Stejně tak, jako živnostníkovi vypadnou příjmu za zavřený obchod, tak mohou vypadnout příjmy zaměstnanci při omezování výroby.

Nezanedbávejte dlouhodobé cíle

Pokud se opravdu potýkáte s nižšími příjmy, pak je dobré uvědomit si, že pokud budete kvůli nim škrtat své osobní dlouhodobé cíle, pak bude mít tato recese dalekosáhlé důsledky. Zkuste na provozu domácnosti ušetřit jinak. Nezanedbávejte však (samozřejmě pokud je to možné) dlouhodobá spoření, investice, přípravy na důchod.

Odložte velké nákupy a důležitá rozhodnutí

Pokud jste v situaci, kdy jste ekonomicky ohroženi na vašich příjmech, určitě je dobré přesunout rozhodnutí o velkých věcech do budoucnosti. Máte kupovat nové auto nebo dokonce nemovitost? Určitě tyto nákupy nečiňte, pokud si nejste jisti stabilitou svých budoucích příjmů. Dobré je tedy odložit tyto nákupy a rozhodnutí, a alespoň po dobu, kdy bude situace opravdu nejistá, být vůči větším nákupům, ale i obecné spotřebě, zdrženliví.

Osobní audit výdajů domácnosti

Ekonomická nejistota, nebo dokonce pokles či výpadek příjmů však může být v některých ohledech i pozitivní. Například v tom, že máte příležitost, a okolnostmi jste k tomu vlastně nuceni, projít vaše výdaje a zhodnotit, zda utrácíte mnoho či nikoli. Udělejte si váš vlastní audit, kdy vyřadíte nepotřebné a rozhazovačné výdaje. Naopak ty důležité se snažte zachovat. Uvědomte si priority. Na určitou dobu také zkuste obecně snížit výdaje. Sesumírujte si s jakými prostředky počítat, a snažte se mít ještě nějakou rezervu.

 

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.