Jak dlouho po škole za vás stát platí pojištění

Studentka

Jste-li absolventem střední nebo vysoké školy, určitě teď řešíte zejména otázky týkající se dalšího studia či zaměstnání. Dobré je si však také připomenout, jak dlouho po absolvování vysoké nebo střední školy za vás platí stát zdravotní pojištění. Právě na to se dnes zaměříme. Pojďme na to!

Za studenty platí zdravotní pojištění stát

Obecně platí, že za nezaopatřené děti platí zdravotní pojištění stát. Nezaopatřenými dětmi jsou děti do patnácti let a poté také ti, kdo se soustavně připravují na své budoucí povolání, jinými slovy studují. Maximálně však do 26 let (výjimku tvoří doktorandi nad 26 let, ti však nejsou nezaopatřenými dětmi a jde o samostatný druh státního pojištěnce). Co však, když student školu ukončí. Co se děje po konci střední školy či studia na vysoké škole?

Středoškoláci – pojištění až do srpna

První se podíváme na středoškolské absolventy. Ty jsou státními pojištěnci, tedy stát za ně platí zdravotní pojištění, do konce srpna roku, ve kterém ukončili studium. Je zde však výjimka. Studenti nesmí o těchto prázdninách vykonávat po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost, popřípadě nesmí mít nárok na podporu v nezaměstnanosti či podporu při rekvalifikaci.

Vysokoškoláci

U vysokoškoláků již stát není tak štědrý. Stát vám totiž při absolvování vysoké školy zaplatí jen další měsíc, který následuje po měsíci, ve kterém byla složena státní závěrečná zkouška. Například ti, kdož státnicovali v červnu, mají státem hrazené pojištění do konce července. I zde je výše uvedená podmínka ohledně výkonu výdělečné činnosti, popřípadě podpory v nezaměstnanosti nebo rekvalifikaci.

Co když ve studiu pokračuju

Pokud však student dokončí studium, a není rozhodné, zda na střední nebo vysoké škole, a plánuje dále studovat v následujícím školním roce v denním studiu, pak se na něj pořád pohlíží jako na nezaopatřené dítě, to znamená, že za něj i nadále platí zdravotní pojištění stát. Opět však platí obecné pravidlo, jen do dovršení 26 let. Prodleva mezi končícím a novým studiem však nesmí být delší jak tři měsíce.

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/studenti-absolventi-prazdniny-pojisteni-platby.A220708_085757_viteze_frp, https://student.finance.cz/492934-po-skonceni-skoly-socialni-zdravotni/

Náhledové foto – Pixabay

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.