Jak a kde získáte rybářský lístek s povolenkou

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Rybařit se v rámci České republiky pravidelně vydává čím dál tím větší množství lidí. Tento oblíbený koníček ale samozřejmě nelze provozovat bez příslušného povolení a rybářského lístku, který slouží v podstatě jako takový poplatek státu. V tomto článku vám hodláme představit přesný postup, jak získání povolení docílit.

Kdo všechno může získat rybářský lístek

Otázky rybolovu na území České republiky řeší zákon o rybářství č. 99/2004 Sb. a vyhláška č. 197/2004 Sb. Aby vám dle informací úřady poskytly rybářský lístek, musíte předložit doklad o získané klasifikaci, který představuje například:

  • rybářský lístek s prošlou lhůtou platnosti
  • doklad, který naprosto jasně dokáže, že žadatel už někdy v minulosti vlastnil rybářský lístek
  • osvědčení o získané kvalifikaci
  • rybářský lístek, licence nebo obdobný doklad, který byl vydán na území jiného státu (vhodné pro cizince)

Jak můžete získat osvědčení o získané kvalifikaci

V tuhle chvíli si říkáte, jakým způsobem se  rybářskému lístku může dostat člověk, který se danému koníčku nikdy předtím nevěnoval. I na to známe odpověď. Vás jako absolutní nováčky bude zajímat osvědčení o získané kvalifikaci. To na vás čeká v rámci školení rybářských znalostí a zkoušek pro osvědčení o získané kvalifikaci, které nejčastěji pořádají organizace jako Český rybářský svaz a Moravský rybářský svaz.

Do jedné z těchto organizací se potenciální žadatel musí přihlásit, složit zápisné, uhradit členské poplatky ve výši 500 Kč (u dětí do 15 let jde o 100 Kč, děti mezi 15 až 18 lety hradí 200 Kč) a samozřejmě také plnit stanovené povinnosti (například brigáda). Osvědčení o kvalifikaci nemusí dokládat pouze žadatel, který hodlá rybářský lístek využívat pouze po dobu třiceti dní.

Zdroj fotografie: Pixabay.com

Kde o rybářský lístek zažádat

Žádost o vydání rybářského lístku můžete podat na obecním či městském úřadě s rozšířenou působností nebo také na úřadě městské části v místě trvalého pobytu. Pokud o povolení žádá cizinec, jednoduše si zajde na úřad v oblasti, kde se zdržuje. Kromě zmíněného dokumentu musíte doložit také občanský průkaz, doklad o uhrazení správního poplatku a cizinci musejí předložit cestovní pas.

Kromě rybářského lístku musíte investovat ještě do povolenky pro konkrétní pásmo nebo území, která je v mnoha případech dražší než samotný lístek.

David Břach

Rád se s Vámi podělím o své poznatky ze světa financí.