Investice do nemovitostí po koronakrizi

Peníze

Ekonomické dopady koronaviru budou velké. To lze predikovat již teď. My se dnes zaměříme na jeden segment trhu, a to na trh s nemovitostmi, respektive na poptávku po nich. V dlouhodobějším horizontu můžeme vidět mírné ovlivnění, avšak poptávka po nemovitostech se bude lišit zejména dle druhu nemovitostí. Pojďme se na tuto problematiku podívat blíže.

Aktiva investorů zpomalují, ale rychle se oklepou

Je pravda, že aktiva investorů zpomalují, avšak v tomto odvětví to je v zásadě jen kvůli omezení pohybu a setkávání se lidí. Tento faktor by se mohl během následujícího půlroku vrátit k normálu, a proto lze usuzovat, že aktiva investorů budou za ne dlouhou dobu opět v dobré kondici. Výnosy nemovitostí nejsou také ničím děsivým. Jejich hodnoty jsou víceméně stejně vysoké, jako před epidemií. Výjimku tvoří budovy k maloobchodu a budovy hotelů. Výnosy v těchto budovách jsou přirozeně nižší, což však způsobuje zejména fakt, že právě tato odvětví jsou opatřeními vlád nejvíce zasažené.

Průmyslové nemovitosti budou prioritou

Nejatraktivnějšími nemovitostmi budou a v této době již jsou ty, které se dlouhodobě pronajímají bonitním nájemníkům. Řeč je zejména o odvětví průmyslových nemovitostí. Právě tento segment by měl být jeden z nejrychlejších, co se návratu k předkrizovým objemům realizovaných transakcí týče. Jak již vyplývá z výše uvedeného, naopak nejpomalejším takovým segmentem budou s největší pravděpodobností hotely.

V ČR tyto nemovitosti porostou

Zejména v České republice bude hodnota průmyslových nemovitostí pravděpodobně růst. Již v minulých letech tento segment nemovitostního trhu zaznamenal v Evropě růst o 12 až 31 %. Střední Evropa na tom byla nejlépe z všech regionů. Dá se také usuzovat, že ač některé průmyslové odvětví budou v případném ekonomickém útlumu tratit, mnoho logistických a průmyslových subjektů se bude vracet z Asie spíše do Evropy.

Zdroj úvodní náhledové fotografie: Pixabay.com

Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.