Invalidní důchod. Co o něm musíte vědět?

Invalidní důvod pobírá nemalá část společnosti. Nejde o nic neobvyklého. Proto se dnes podíváme zblízka na tuto dávku. Zaměříme se na časté dotazy a osvětlíme vše okolo této penze. Zvláště nás bude zajímat uznání invalidity a doba pojištění. Oboje je důležité pro následný nárok na penzi. Pojďme tedy společně do toho!

Jsem invalidní, mám automatický nárok?

Není tomu tak. I když by se mohlo zdát, že ano. Invalidita jakéhokoli stupně je jen nedílnou podmínkou k přiznání důchodu. Automaticky s uznáním tohoto stavu však nevzniká subjektivní právo invalidy na penzi. Pokud tedy máte od posudkového lékaře uznaný stav invalidity prvního, druhého či třetího stupně, ještě nemáte vyhráno. Další nedílnou podmínkou je doba pojištění. Tu stanovuje zákon o důchodovém pojištění. Bez účasti na pojištění se obejdete jen v jednom případě. Jde o případ, kdy je invalidita způsobena pracovním úrazem.

Jaké jsou doby pojištění pro mladé?

Pokud je tedy podmínkou i délka pojištění, někteří se mohou ptát, zda mají na invalidní nárok mladí lidé, kteří se žádnou dlouhou dobu pojištění neúčastnili. Zákon však při výpočtu invalidního důchodu počítá i s těmito případy a nedopouští, aby mladí invalidé pykali jen za to, že jsou invalidní moc brzo. Potřebují tedy kratší dobu pojištění. Základní výměra důchodu je pro tento rok 3 270 Kč. Bez ohledu na délku pojištění ani stupeň invalidity.

Jaká je tedy povinná doba účasti na pojištění?

Pokud tedy máte pocit, že máte nárok na invalidní důchod, určitě je dobré si spočítat, zda splňujete i požadavek doby pojištění. To za vás platí zaměstnavatel, když jste zaměstnáni nebo stát, pokud jste například na úřadu práce. Konkrétní doby jsou pak následující:

  • do 20 let: 1 rok,
  • 20-22 let: 1 rok,
  • 22-24 let: 2 roky,
  • 24-26 let: 3 roky,
  • 26-28 let: 4 roky,
  • více jak 28 let: 5 let.
Honza Mikulín

Peníze mě vždy zajímaly, nyní o nich mohu psát. Rád vám mnohé prozradím.